-

і запахнув мій всесвіт квітами.
чорні діри запульсували ранками -
недоторканими і недомлілими,
і вином на губах просякнутими.

засміялись планетними іскрами
мої сонця з орбіти злітаючи,
і весна затремтіла під венами,
твоїм поглядом час зупиняючи.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.