Feminisme is niet voor iedereen

Since you can’t be so unkind to your selves, as to refuse your real Interest, I only entreat you to be so wise as to examine wherein it consists; for nothing is of worse consequence than to be deceived in a matter of so great concern.

Mary Astel zegt in deze quote dat vrouwen zichzelf tekort doen. In de tijd van Mary Astel, eind 17e eeuw, was het ondenkbaar voor een vrouw om zich op te leiden en er achter te komen waar ze goed in was. Als vrouw moest je mooi, gehoorzaam en vruchtbaar zijn. Men dacht zelfs dat vrouwen niet in staat waren om hun intellect op dezelfde manier als mannen te kunnen ontwikkelen.

Mary Astel dacht hier als vroege feminist duidelijk anders over. Haar feministische ideeën liggen ten grondslag aan het feminisme van vandaag. Vrouwen en mannen zijn gelijk en iedere vrouw heeft het recht om haar interesses te ontwikkelen en te zijn wie ze wil zijn. Ik ben het hier volledig mee eens. Er is alleen een soort overenthousiasme van feministen wat in deze quote van Mary Astel ook duidelijk naar voren komt. Omdat sommige vrouwen zich onderdrukt voelen door de mannelijke maatschappij, zij vinden dat iedere vrouw zich moet willen ontwikkelen zoals een man dat doet.

Naar mijn mening is het een misverstand dat alle vrouwen feminist zouden zijn wanneer zij de juiste opleiding krijgen. Het willen verzorgen zit in onze aard en daar hoeven we ons niet voor te schamen. Denk aan verpleegsters, kleuterschool leraressen, kraamverzorgsters, schoonmaaksters etcetera. Ik gebruik hier de vrouwelijke versie van de begripstermen omdat het over het algemeen vrouwen zijn die kiezen voor dit soort beroepen. Niet omdat dat van ze verwacht wordt, maar omdat hun interesse daar ligt. Ik vind het een onterecht subjectief idee van feministen dat iedere vrouw die niet droomt van vrouwen aan de top, een onderdrukte vrouw is die niet de kans aangrijpt om haar vrouwelijke kracht te laten zien.

Ik ben blij met vrouwen zoals Simone de Beauvoir en Aletta Jacobs, die de weg vrij hebben gemaakt voor vrouwen vandaag. Dit wil alleen niet zeggen dat vrouwen hetzelfde zijn als mannen. We zijn over het algemeen anders en dat heeft een goede reden. Denk maar terug aan onze vroege natuur, waar de vrouwen in de grot bleven bij de kinderen en de mannen buiten gingen jagen. Dat vrouwen met een grote ambitie nu eindelijk de kans krijgen om hun doel te bereiken is belangrijk en noodzakelijk. Maar is het niet juist een antifeministische gedachte om van gelukkige huisvrouwen te verwachten dat ze carrière willen maken in plaats van voor hun kinderen zorgen en lekker koken voor hun man?

Ik ben niet tegen feminisme, ik vind het dapper van Mary Astel dat ze in haar tijd de kracht heeft gevonden om iets anders te doen dat wat er toen van vrouwen verwacht werd. Ik vind de gedachte dat iedere vrouw dat wil alleen verkeerd. Ik ben zelf een hoogopgeleide vrouw en ik vind het heerlijk om mijn huis netjes te maken, te zorgen voor mijn gasten, te koken voor mijn vriend en mezelf mooi te maken. Dat ik nu filosofie mag studeren heb ik te danken aan vrouwen zoals Mary Astel, maar zelfs ondanks mijn hoge opleiding blijven de intuïtieve verzorgende eigenschappen die ik als vrouw heb de basis van mijn bestaan en daar ben ik trots op.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Julia Van de Winckel’s story.