Hoe één fanmail mijn ogen opende over depressie bij jongeren
Christina De Witte
41

wauw, gewoon wauw. 
Dit ontroert me en raakt me op zoveel manieren.

Heel dapper van dat meisje, en je hebt zo goed gereageerd.

Je mag dan geen psycholoog noch psychiater zijn, wat je wel was is nog veel beter; een vriendin. 
Dit onderwerp wordt veel te weinig besproken, ik voel de pijn van dat meisje en heb zelf even diep gezeten, maar aan het einde van de tunnel is er licht, sowieso.

Wens ze het allerbeste, en bedankt om dit te delen

Dikke knuffel,

Julie

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.