Neutraliteit is zinledig
Othman El Hammouchi
42

Verbeter: les droits universelles de l’homme = les droits universelles de l’humain / des humains.

Directeur — Directrice ? Meneer of Mevrouw de Directrice of Meneer of Mevrouw de Directeur/Directrice? Of Meneer of Mevrouw de Directeur? Meneer of Mevrouw de Directeurtransgender? Meneer of Mevrouw de homo de Directeur-Transgender? Misschien toont dit aan dat we er misschien beter aan doen over te schakelen naar termen waar geen specifieke verwijzing naar een geslacht in zit? Filosoof Hammouchi of moet dat echt zijn Meneer de filosoof Hammouchi? Directeur Janssens or moet dat echt zijn Directeur homo Janssens en dan gevolgd met nog andere info? Stond er iemand recht en beweerde dat als vrouwen hun tietjes niet goed kunnen verbergen, de mannen maar de lengte van hun piemel moesten vermelden: Meneer de Directeur — 22 cm ! Mevrouw de Directrice- cup B-26, had ik onmiddellijk gezien. Wat is er tegen een multi-cul fotootje van een groepje ipv een hajibista foto?

Like what you read? Give Jules JUSTE a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.