Học adwords D1

Những điều cần nhớ của bài học hôm nay:

  1. 4 loại đối sánh từ khóa
  • Đối sánh rộng: hiển thị quảng cáo cho các tìm kiếm bao gồm: lỗi chính tả, từ đồng nghĩa, từ tìm kiếm có liên quan và các biến thể có liên quan khác. Ký hiệu — không có.

VD: Từ khóa: xe hơi — Tìm kiếm kích hoạt quảng cáo: đánh giá xe

=> Nếu ta chạy đối sánh rộng cho từ khóa “xe hơi”, khi người dùng lên google search từ “xe ô tô” sẽ hiện ra quảng cáo của bạn.

=> Đối sánh rộng kích hoạt quảng cáo quá rộng và không thể kiểm soát, không đúng đối tượng khách hàng.

  • Đối sánh rộng có sửa đổi: hiển thị quảng cáo cho các tìm kiếm chứa các chữ trong từ khóa không theo thứ tự nào. Ký hiệu bằng dấu cộng

VD: Từ khóa: +máy +tính +xách +tay +cũ — tìm kiếm kích hoạt quảng cáo: máy tính cũ xách tay

  • Đối sánh cụm từ: hiển thị quảng cáo cho các tìm kiếm chứa cụm từ đấy. Ký hiệu bằng dấu “”

VD: Từ khóa: “máy tính xách tay cũ”— tìm kiếm kích hoạt quảng cáo: chỗ mua máy tính xách tay cũ.

  • Đối sánh chính xác: hiển thị quảng cáo cho các tìm kiếm cụm từ đấy. Ký hiệu dấu []

VD: Từ khóa: [mua xe máy] — tìm kiếm kích hoạt quảng cáo: mua xe máy.

2. Từ khóa ngắn và từ khóa dài:

  • Từ khóa ngắn thể hiện nhu cầu chung chung, khó xác định người dùng có phải đang tìm kiếm về sản phẩm hay không.

=> Sử dụng khi ngân sách nhiều, muốn bao phủ thị trường.

  • Từ khóa dài thể hiện nhu cầu cụ thể, rõ ràng hơn về cái mà người dùng tím kiếm.