Výstava Body The Exhibition a otázka, čo chceme naučiť naše deti

Cestou na Kysuce ma pred obcou Oškerda prekvapil bilboard s reklamou na výstavu Body The Exhibition, ktorá sa koná v bratislavskej Inchebe. Stretávať tieto bilboardy v Bratislave mi je veľmi nepríjemné, a o to smutnejšie bolo keď ma reklama privítala po prejazde kysuckou bránou.

Výstava, ktorá by mala byť v Bratislave do novembra ukazuje anatómiu ľudského tela, pričom “exponátmi” nie sú modely, ale upravené telá ľudí, ktorí žili medzi nami, na tejto zemi. Identitu osôb, z ktorých “exponáty” pochádzajú pritom vystavovatelia ani napriek tlaku ľudskoprávnych organizácii nechcú odhaliť. Výstava sa propaguje ako vhodná príležitosť na vzdelávanie detí. Ako predseda detskej organizácie eRko s tým nesúhlasím a mám na to niekoľko dôvodov.

Telá osôb, ktoré neboli pochované

Dá sa takáto výstava s realizmom exponátov vytvoriť aj bez ľudských mŕtvol? Zaiste. Nie sme v stredoveku, aby sme boli odkázaní na neetické praktiky. Pomocou dnešných materiálov, technológii a prostriedkov vizualizácie by sa dali vyhotoviť exponáty s obrovskou dávkou realizmu. Argument, že mŕtvoly sú na výstave použité kvôli tomu, aby si deti vedeli dobre predstaviť, ako fungujé ľudské telo neobstojí.

Odstúpme od naliehavého marketingu a povedzme si pravdu, že “exponátmi” sú telá konkrétnych osôb, ktoré neboli pochované. A to úplne zbytočne. Videli ste už pohreb, na ktorom by veveričky pochovávali zosnulú veveričku? Ľudské telo pochovávame, lebo sme práve v ňom žili vzťahy, robili úsudky, milovali a žili ako osoby. Keďže človek je schopný sebareflexie, prežívania duševného a duchovného, od nepamäti s úctou, rešpektom a láskou ľudské telo pochovávame. Práve pohrebiská sú pre archeológov stopami kultúrneho ľudského osídlenia. Ľudské telo zosnulej osoby je pamiatkou na jeho jedinečný život.

16 € bez tajomstva

“Odhaľte tajomstvo ľudského tela”, to je slogan výstavy. Som presvedčený, že tajomstvo ľudského tela nespočíva v tom, že je anatomicky komplikovaným organizmom, ale v tom, že človek dokáže v ľudskom tele konať úžasné skutky. Milovať druhú osobu, prekonávať sa, myslieť, ovládať sa, reflektovať život, tvoriť umenie a pod. Tajomstvom tela je, že človek ako jednota tela a duše je taký odlišný od iných foriem života na zemi. Tajomstvom je aj moment smrti. Výstava v tomto svetle neodhaľuje nič z tajomstva. Všetko je rozanalyzované a popísané. Nejde tu o tajomstvo, skôr o temnú tajomnosť momentu, fascináciu zo smrti, za ktorú si niekto zaplatí 16€. Podľa môjho osobného názoru organizátori neinformujú o totožnosti tiel práve z tohto dôvodu. Aby udržali napätie, dodržali marketingovú stratégiu posúvania hraníc.

Čo chceme naučiť naše deti?

Pre tých, ktorí ktorí zvažujú učiť deti anatómiu prostredníctvom tejto výstavy, ponúkam pár otázok a bodov na zamyslenie:

Okrem toho, že deti uvidia na vlastné oči, ako sa napínajú svaly, či ako presne je zatočený dvanástorník, čo si ešte odnesú z výstavy? S akým pocitom budú odchádzať?

Ak sa môže celé telo osôb “použiť” ako vec na účel výstavy, na čo všetko sa dá ešte použiť? Aké oblasti úžitku by vedeli vymenovať deti?

Ak dokážeme tolerovať vede, že celé telo osoby namiesto pochovania používa ako vec, vedeli by sme to tolerovať aj iným zložkám spoločenského života? (napr. umenie, náboženstvo, politika a pod.)

Prečo sa nesnažiť skôr o pozdvihnutie etiky ako o ponižovanie ľudskosti?

Vystavovateľom, predstaviteľom výstaviska Incheba, partnerom a mediálnym partnerom výstavy chcem touto cestou povedať, že podobné pokusy, ako zarobiť sú v 21. storočí totálne nevhodné a zbytočné. Dnes, keď sme plní správ o tom, ako ľudia medzi sebou nehumánne zaobchádzajú by sme sa kultúrnymi a vzdelávacími podujatiami mali snažiť skôr o pozdvihnutie kultúry, etiky a ľudskosti, než o ich ponižovanie.

Podpíšte petíciu adresovanú generálnej prokuratúre a riaditeľom škôl.