[Review sách] Nhà lãnh đạo không chức danh
Richard Bui
1161

Cảm ơn Richard! Sách tháng 11 này có 2 cuốn của Robin Sharma thì phải :)

Minh cảm thấy sách của ông này thực sự rất truyền cảm hứng, nhưng cảm hứng chỉ là nhất thời, tìm ra lý lẽ cho mục đích sống của bản thân qua sách của ông thì mới làm cho ta có thể sống có mục đích “mỗi ngày” được. Nó kiểu như tin và làm việc có kỷ luật vậy, rất khó :v mà như ý tác giả rằng càng khó càng khiến ta vĩ đại hơn với ta của hôm qua.

Qua đây lại buồn vì nhớ đến thống kê người Việt chỉ đọc ~1 cuốn/người/năm (Nếu không kể sách giáo khoa). :(