2017-07-02 Trakų triatlonas

Svarbiausias metų startas, kur kaip sakė Vitalis, visi susirenka pasimatuot p̶i̶m̶* kas kietesnis. Negaliu sakyti, kad jam kažkaip specialiai ruošiausi, bet bent jau per pačias varžybas tikrai žadėjau atiduot viską ką galiu.

Tikslai: tikėjausi, kad organizatoriai šį kartą jau tiksliau išmatuos plaukimo trasą, tai pasigerinti savo praeitų metų laiką net neplanavau. Norėjau stipriai suplaukti ir žinodamas orų prognozes tikėjausi gerai subėgti. O ant dviračio jau kaip gausis. Bet pagrindiniai tikslai ir vėl buvo aplenkt bastardus Vitalį ir Mindaugą (kuris paskutinę dieną nusiplovė į sprinto distanciją).

Ryte kaip jau įprasta pakylu be žadintuvo. Nors visi daiktai jau sudėti iš vakaro, bet dar kart juos peržiūriu. Prabudus Simonai išsiverdam košės ir aš eilinį kartą įjungęs savo priešvaržybinį panic mode pradedu blaškytis po kambarius ir ragint Simoną paskubėt :) Važiuojant link Trakų vaizdelis labai panašus į pernai — apsiniaukę ir lyja. O šiandien dar ir prognozės žada lietų per visas varžybas ir tik 14 laipsnių šilumos.. Dėl lietaus nebijau, nes dviračių trasa be posūkių, bet tas šaltis tai šiek tiek neramina :/

Į tranzito zoną atvykstu likus ~40min. iki starto. Taigi laiko apšilimui lieka labai mažai. Prasibėgu kelis km., į dėžę susidedu daiktus, į maišelius susikišu batus (kad neprilytų) ir jau laikas lyst į hidriaką. Prasiplaukiu dar kelis šimtus metrų ir pradedu ieškot vietos iš kur čia patogiausiai startuot.

Olimpinės distancijos dalyviai prieš startą. A. Didžgalvio nuotrauka

Susirandu Vaičiulį ir Mantą. Ir kadangi mūsų plaukimo tempas labai panašus nusprendžiam startuot kartu. Nudreifuojam kuo labiau į kairę pusę, kad būtų kuo tiesesnis ir trumpesnis kelias iki pirmo bujaus. 5min. iki starto tiesiog stovėjom vandenyje kažką pliurpdami. Pradėjo net darytis šalta. Ir taip bestoviniuojant, visiškai netikėtai pamatau kaip visa masė dalyvių pasileidžia į vandenį. Negirdėjau jokio count-down, jokio starto šūvio, tai pagalvojau, kad kažkas pajuokavo su startu ir visa minia pasileido paskui. Greit sumaigiau laikrodyje ‘start’ ir pasileidau iš paskos. Pirmas sekundes dar svarsčiau ar čia tikrai jau startas, ar tuoj visi juokdamiesi grįš atgal prie starto linijos. Bet tada supratau, kad net ir įvykus false-startui tokios minios jau niekaip nesustabdytum.

Plaukimo startas. A. Didžgalvio nuotrauka

Pirmą šimtą metrų spaudžiu beveik max. O tada pajaučiu, kaip į kairę akį pradeda bėgt vanduo. Nenoriu stot ir tvarkytis akinių, taigi tiesiog plaukiu toliau. Taip visą trasą ir praplaukiau su viena užpilta akimi ir beveik nieko nematydamas. Bujus pamatydavau tik iki jų priplaukus per 50 m. (genialus organizatorių sprendimas naudoti mažus raudonus bujus, kai vandenyje plaukia 200 dalyvių raudonomis kepurėlėmis), taigi visą kelią orientavausi tiesiog pagal aplinkinius plaukikus. Šį kartą specialiai nusprendžiau nedraftinti, nes bandydamas nepaleist kažkieno kojų atrodo išeikvodavau daugiau jėgų nei kad gaudavau naudos. Susikoncentravau į techniką ir ramiai atidirbau visą trasą. Taktika pasiteisino — praplaukiau rekordiniu — 1:35 pace’u ir berods užėmiau 11 vietą iš visų dalyvių!

T1: dviratį pasistačiau pačioje tranzito pradžioje, taigi be problemų jį susiradau. Šalia jau kuitėsi plaukimo treneriuks Kęstutis. Pernai jį pasigavau pirmuose dviračio kilometruose, o šiemet jau tranzite :) Greit išlindau iš hidriako, ir stebėtinai greit pavyko susitvarkyti su kojinėmis. Pagal pirminius rezultatus tranzite užtrukau tik 1:30, kas tikriausiai yra dar vienas mano rekordas :)

Bike: Išbėgom iš tranzito kartu su Boldriku. Čia antros varžybos, kada man pavyko jį aplenkti plaukime (pirmą kart tą padariau pernai per Green challenge kai jis startavo gerokai sirgdamas). Kol jis bandė įsisegt pedalus aš numyniau į priekį:

Aišku už 200m. jis mane aplenkė ir tiek jį temačiau :) Į priekį minti prieš vėją buvo tikrai sunku, taigi nuleidęs galvą sukau pedalus ir kentėjau. 5-ame kilometre aplenkė Vaičiulis. Sorry Vytautai už C-C-Combo Breaker! Lipsim iš vandens kartu sekančiam starte :)

asociatyvi A.Didžgalvio nuotrauka

Apsisukus atgal, jau pavėjui mint buvo daug lengviau. Gaila, kad teko vėl suktis ir mint į antrą ratą. Kad būtų dar linksmiau, antrame rate pradėjo stipriau lyti. Leidžiantis nuo kalniuko prieš vėją krentantys lašai jautėsi beveik kaip kruša. Batuose teliuškuojantis vanduo komforto irgi nepridėjo. Jau grįžtant į tranzitą ten kelią pastojo du automobiliai. Aplenkiau juos išvažiuodamas į priešpriešinę eismo juostą ir nubėgau į T2.

Off-topic: Bet šiaip manęs nepaliauja stebinti idiotų kiekis Lietuvos keliuose.. Aš nesuprantu kaip galima per plytą ramiu veidu įvažiuoti į uždarytą kelią ir tada dar ‘nepastebėti’ keliu atvažiuojančio dviračio, ir užkišti jam mašiną tiesiai prieš nosį (video pati pabaiga). Dar vienas narsuolis su savo džipu atvažiavo prie tranzito zonos ir ten praktiškai kumščiais norėjo išvaikyt savanorius/žiūrovus kurie jam aiškino, kad čia vyksta varžybos ir eismas uždarytas.

Run: Blogas oras dviračiui buvo beveik idealus bėgimui. Pirmas kilometras prasibėgo labai lengvai (pace 4:48). Nebuvau tikras, kad pavyks išlaikyti tokį tempą visus 10km, tai šiek tiek taupiausi ir galvojau paspausiu antrame rate. Bėgant šalia ežero šiek tiek erzino tešlynai ir turistų minios, bet džiugino, kad reiks bėgti tik 2, o ne 4 ratus (psichologiškai man taip kažkodėl lengviau). Nors trasa žinoma, bet po pirmo rato net pasimečiau kurioje vietoje reikia apsisukti. Nebuvo jokių ženklų, jokių savanorių, tiesiog kelio viduryje pastatyta tvora:

Išbėgus į antrą ratą beveik iškart pamačiau Vitalį. Išsigandau, kad jis bėgime mane vejasi ir likusius 5km. bėgau su vienintele mintim — pabėgti nuo Vitalio. Bijojau net atsisukti ir pažiūrėti kaip arti/toli jis yra, tai kiekvienas mane lenkiantis bėgikas įvarydavo daug streso. Girdėdavau artėjančius žingsnius ir bandydavau iš garso atspėt ar čia Panda ar ne :) Laimei Tri Panda manęs nepavijo, ir dar spurtavęs nuo kalniuko finišavau per 2:28:15

Antro rato viduryje. A. Didžgalvio nuotrauka

Skaičiai:

Swim: 1290m. per 20:36, pace 1:35

Bike: 40km. per 1:15:59, avg.speed 31,7 km/h

Run: 10km. per 49:03, pace 4:54

Total: 2:28:15 (36 vieta iš 149)

Nors ir pasirodžiau minute prasčiau nei pernai, bet rezultatas vistiek džiugina. Labai norėjau gerai suplaukti, ir tas puikiai pavyko.

Pernai labai gyriau Trakų organizatorius, deja šiemet jie stipriai nuvylė :( Pažangos jokios, o klaidų pridaryta tikrai ne viena. Nežinau kaip galima turint tiek dalyvių neturėti nei vieno gelbėtojo vandenyje.. Arba eismo reguliavimui neturėti nei vieno policijos ekipažo.. Tikiuosi, kad iš klaidų bus pasimokyta ir kitais metais čia vėl turėsime tikrą triatlono šventę, nes ši vieta yra ideali triatlono varžyboms.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade