Year in review — 2016

Metams einant į pabaigą..

Metams pasibaigus..

Bandom trečią kartą — jau prabėgus pirmam 2017 metų mėnesiui, laikas apžvelgti ką gero pavyko nuveikti sporto fronte 2016-ais. Pradėjau šį postą rašyti dar Gruodžio mėn, bet taip ir neprisiverčiau jo pabaigti. Ir tik į eterį vėl grįžus Boldrikui nusprendžiau, kad laikas postą pabaigti ir man.

Susiradau savo metų pradžioje išsikeltus tikslus, tai galim pasijuokt kartu:

  • Ironman 70.3–5:30 — NOT. Sėkmingai užsiregistravau, paskui taip pat sėkmingai atšaukiau registraciją.
  • Lietuvos triatlono bendros įskaitos Top-10 — NOT. Nors buvau labai arti tikslo! Pagal oficialų Lietuvos Triatlono Federacijos reitingą likau 11-as :) Pagal neoficialų savo reitingą likau 28-as.
  • Trakų triatlonas — 2:35 — YES! Beat’inau visus tikslus finišuodamas per 2:27
  • Pusmaratonis — 1:38 NOT. Turbūt labiausiai kosminis tikslas :) atbėgau visom 15min. lėčiau.
  • Vilnius challenge Top-5 — labai gaila, bet teko sulaužyti tradicijas ir Vilnius Challenge net nestartavau..

Taigi iš 5 pagrindinių tikslų pasiekiau tik vieną.

Half-Ironman ir Vilnius challenge jei būčiau dalyvavęs, manau būčiau pasiekęs targetus (arba labai arti to), savo reitinge formules pakeist tai čia sekundžių reikalas, galim dėt ‘check’. Tai galima sakyti, kad sekėsi tikrai neblogai :)

Judėjimo statistika:

Nors 2016-ais nubėgau beveik dvigubai mažiau nei 2015m., bet triatlono varžybose bėgimo greitis net šiek tiek pakilo. Tais retais atvejais kai išbėgdavau pabėgioti stengiausi laikytis kažkokio plano, daryti daugiau intervalų, o ir bendrai visos treniruotės buvo labiau tikslinės.. Taip kiekvienas pajudėjimas gavosi efektyvesnis, bet gerokai sumažėjo ‘smagumo’. Iš tikro net pasiilgau tų random išvažiavimų dviračiu, kur važiuodamas miškais tiesiog grožiesi gamta, suki į vis naujus takelius ir nekreipi dėmesio nei į pulsą, nei į kitus skaičiukus. Deja sezono pabaigoje teko atsisveikinti ir su savo MTB dviračiu, tai perspektyvos ateinančiam sezonui dar liūdnesnės :/

Metų pradžioje buvau suplanavęs ~27 varžybas. Pavyko sudalyvauti 19 (paskutinės buvo 3km. plaukimas Gruodžio 31d.). Visas fokusas į triatloną, įmaišant kelias MTB ir bėgimo varžybas. Pradžia buvo daug žadanti, žiemą turėjau neblogą formą, kurios piką pavyko pasiekti kaip tik ant Trakų triatlono. Bet po to sportą praktiškai mečiau ir varžybose dalyvaudavau jau ne rezultatų siekimui, bet tiesiog for fun:

Kitiems metams realiai turiu vieną tikslą — pasigerinti savo bėgimą. Atsibodo triatlono varžybose, paskutinėje rungtyje stebėti kaip tave be perstojo visi lenkia :) Jei plaukime dažnai sugebu būti tarp Top 10% dalyvių, dviračiuose — 30–40%, tai bėgime mane lenkia gerokai daugiau nei pusė visų dalyvių. Enough is enough. Pasižiūrėjau į savo Endomondo PB sheet’ą — visi rekordai pasiekti 2015 metais. Taigi pagrindinis tikslas per šiuos metus — pasigerinti visus šiuos rekordus:

Pradžia jau yra nebloga. Per sausį nubėgau geroookai daugiau nei per bet kurį 2016 metų mėnesį :) Jei taip ir toliau, tai metų gale galėsiu susikabinti visus popierinius medalius taip:

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade