Czy dieta bezglutenowa to tylko chwilowa moda?
Kamil Lelonek
71

Fajny wpis Kamil ☺

Praktykuję podobny sposób żywienia(mało węgli, więcej tłuszczu) od ponad 10 lat i widzę same pozytywne efekty. Dokładnie jak napisałeś, to nie dieta tylko bardziej sposób na życie. Żeby nie było, jestem programistką (Ruby/Python/PHP) ☺

Like what you read? Give Justyna Wojtczak a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.