Problemet er her som andre steder, at man høster besparelserne af nogle nye digitale løsninger, inden de er kørt ind ? og inden man med sikkerhed ved, om de virker efter hensigten og giver de forventede besparelser. Det er en farlig strategi
Peder Larsen, formand for Statsrevisorerne
http://politiken.dk/magasinet/feature/ECE2391461/skat-er-sparet-i-stykker/
Show your support

Clapping shows how much you appreciated Jacob R Wang’s story.