Tre små kinesere…

Tidligere denne uken kunne vi lese at Politiet ville lage nye internregler for bruk av Twitter. Det er en god ide.

Jeg synes Politiet har vært fantastisk morsomme i sin twitterfeed. Kanskje særlig den om de Tre Små Kineserne i Operatunnellen (hadde de kontrabass? Det kom aldri klart frem). Med utgangspunkt i den kanalstrategien de har laget for sin twitring gjør det ingenting om de tråkker over litt fra tid til annen. Det er helt naturlig og ikke til å unngå. Det er menneskelig å gjøre feil — selv for ansatte i politiet.

Rune Berglund Steen i Antirasistisk senter mener det er en uklok strategi, fordi de prøver seg på humor på andres bekostning og at feilskjærene er uheldige for politiets omdømme. Margrete Halvorsen i Politidirektoratet er enig i at troverdigheten kan svekkes om politiet poster twittermeldinger som skaper sterke reaksjoner.

Det er jeg enig i. Den kanalstrategien politiet har valgt for Twitter vil utvilsomt påvirke og kanskje skade politiets omdømme. Ikke fordi de bruker humor eller fordi de har hatt et og annet overtramp. Men fordi dette aldri har vært en naturlig eller spesielt klokt kanalstrategi for politet. Politiet er helt avhengig av tillit i befolkningen. Som tidligere politidirektør Inger Lise Killengren da også skriver i forordet til Politiets kommunikasjonsstrategi; «tillit er helt sentral og nødvendig for å forebygge og bekjempe kriminalitet». For å kunne ha denne tilliten må Politiet ha en tydelig kommunikasjon som ikke avviker eller spriker. Politiets uniformering av personell og kjøretøy er gode eksempler på at Politiet har forstått kommunikasjon. Tydelig og ansvarlig. «Tilliten til politiet reflekterer den enkelte inn­ byggers tro på at politiet er i stand til å utføre de oppgavene de er satt til», skriver de i den utmerkede kommunikasjonsstrategien. Men Politiet har valgt å ikke følge sin egen kommunikasjonsstrategi på Twitter. Det skal de vel nå begynne å gjøre. Synd for oss som liker å lese de morsomme twittermeldingene, men klokt for politiet. Og bra for samfunnet.