Nový kuchař v K10!

Michal Kopecký u nás nově nastoupil na pozici kuchaře a většinu z nás už stihl o svém kulinářském umění spolehlivě přesvědčit. Kromě vaření rád sportuje, věnuje se plavání a na kole jezdí i s naším CEO Pierem Šestákem. „Mám v plánu zaběhnout fungující kuchyň, která bude všechny bavit a naplňovat nějakým gastronomickým zážitkem. Taky mám v plánu různé eventy. Co se týče osobního života, plánuju být šťastnej a hlavně mít hodně zážitků.”
Na vile má rád různorodost místností. „Fireplace je taková první republika a Bathroom mi zas přijde legrační. A samozřejmě se mi líbí zahrada. Zároveň jsem se tu setkal se spoustou pozitivních lidí a celkově je tu skvělá atmosféra.“

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.