Žudnja

Nisam ja za to
Ne umem da ćutim
Da se pravim
Da budem hladna i luda

Ne umem da sakrijem 
Čitaš me
Ne znam da se igram
Neću
Igre su za slabiće

Ko će prvi kome da dotrči
Ko će da prekine tišinu
Ne umem da čekam
Jer život je suviše kratak da se čeka

Neću da se smejem sama
Hoću sa tobom
Neću da te gledam
 A da te ne ljubim

Ne umem da ti kažem
Da ti pokažem
Ne umem da te ne volim

Like what you read? Give Katarina Mitic a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.