Svoja

Izgledaš kao žena koja osvaja svet.
Izgledam kao žena kojoj je svet mali. 
Izgledaš kao žena sa širokim osmehom 
sa novinskih naslovnica i bilborda. 
Izgledam kao žena koja je izgubila osmeh
pa je nakačila onaj lažni.
Izgledaš tako elegantno sa tom cigraretom i tamnim kaputom.
Izgledam kao da se krijem. 
Izgledam kao da ne želim da me vidiš.
Izgledaš kao žena koja ume da voli.
Izgledam kao žena koja voli glavom, ne srcem.
Žena koja je zaboravila da voli svakim delom svoga tela.
Izgledaš kao žena koja korača napred, punih pluća.
Izgledam kao žena koja je od silne žurbe zaboravila gde su joj pluća
i kuda je krenula.
Izgledaš kao žena koju odnekud znam.
Izgledam kao žena koja je deo tvoje prošlosti.
Izgledaš tako drugačije.
Puna sam samopouzdanja, ti si me naučio da cenim sebe.
Izgledaš mi tako daleka.
To je zato što te ne želim blizu.
Izgledaš kao da me ne voliš više.
Izgledam kao tvoja al nikada više.

pinterest.