Bilişimde Kariyer Zirvesi #Bkz17 Nasıl geçti?

Celal Bayar Üniversitesi Bilişim Topluluğu olarak geleneksel bir şekilde düzenlemeyi düşündüğümüz Bilişimde Kariyer Zirvesi’17 üzerine biraz konuşalım.

Bilişimde Kariyer Zirvesi öğrencilerin vizyonunu genişletmeyi , teknik konularda dahil olmak üzere bir çok farklı konuda konuşmacıların katılımıyla öğrencileri bilgilendirmeyi hedefleyen bir konferanstır. 650 başvuru aldığımız bu konferansa ilgi gerçekten büyüktü.

Bilişim sektörünün bugünü ve geleceği , Endüstri 4.0 , Yazılım Sektörü , Dijital Oyunlar , Sistem Yönetimi , Siber Güvenlik , Makine Öğrenmesi , Yapay Zeka , Sosyal Medya Yönetimi gibi konuların işlendiği Bilişimde Kariyer Zirvesinin katılımcıları da gerçekten birbirinden değerliydi. Bilgi Güvenliği Akademisinden Ozan Uçar , ING Bank’dan Burak Selim Şenyurt gibi birbirinden değerli yazılım geliştiricilerine ev sahipliği yaptık.

Katılımcılardan olumlu dönüşler aldığımız bu etkinlikte katılımcılara , konuşmacılarımıza ve emeği geçen Bilişim Topluluğu ekibimize teşekkür ediyorum.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.