MSP Kick Off -1: Al-Machine Learning-Cognitive Services

Gün geçtikçe artarak devam eden inovatif teknolojilere ayak uydurmak , teknolojileri kullanmak , faydalanmak için öncelikle bu teknolojiler nelerdir bilmek gerekir. İşte bu yazı serisinde yeni nesil teknolojilerden bahsederek vizyonumuzu genişletmeyi hedefliyoruz.

Başlıkta da gördüğünüz gibi Msp Kick Off’da bahsedilen teknolojilerden bahsedeceğiz. Peki , Msp nedir? Msp Kick Off nedir?

Microsoft Student Partner

Kısa adıyla MSP programı dünya çapında gerçekleştirilen Microsoft ‘un öğrenci programlarından biridir. Bu kısa bir tanım. Bu program , öğrencileri mesleki açıdan geliştirmenin yanı sıra aynı zaman da sosyal , kültürel açıdan da geliştirmeyi hedeflemektedir. Öğrencilere Microsoft teknolojilerini öncelikli olarak kullanma , Microsoft yöneticileri tarafından mentorlük , Staj imkânı gibi şu an burada uzun uzadıya yazamayacağım kadar ayrıcalıklar tanınır. Bu ayrıcalıklar sayesinde öğrenciler proje , konferans , hackathon , meetup , workshop gibi etkinlikler düzenleyerek hem kendisine hem de çevresindekilere faydalı olur.

Microsoft Student Partner Kick Off

Amerikalıların tabiriyle tekme atan toplantılar. Evet aslında doğru bir söz. Msp Kick Off programa başlamadan önce öğrencileri program ve teknolojiler hakkında bilgilendirmek ve motive etmek için yapıldı. İstanbul’da Microsoft Türkiye ofisinde gerçekleştirilen bu toplantıda bahsedilen teknolojileri , konuları sizlere aktarmaya çalışacağım.

Yeni Nesil Yazılım Geliştirme Teknolojileri Nelerdir?

  • Al-Machine Learning-Cognitive Services
  • Internet of Things(IoT)
  • Virtual-Augmented Reality-3D Contents
  • Chat Bots
  • Cross Platform App Development
  • DevOps

Al-Machine Learning-Cognitive Services

Aslında yapay zeka teknolojilerinin hayatımıza dahil olduğu öğrenme disiplinidir. Günümüzde Türkçe karşılığı Makine Öğrenmesi diye geçer. Makine öğrenmesine örnek olarak görüntü işleme , dijital tanıma , din anlama gibi örnekler verebiliriz.

Microsoft Cognitive Services

Günümüzde gerçekleştirilen çoğu büyük projenin başarısız olma sebeplerinden en önemlisi kullanıcıların ne istediğini bilmemesidir.
Bu bağlamda yapay zeka teknolojilerinden faydalanarak proje maliyetini düşürebiliriz kullanıcı memnuniyetini de arttırabiliriz. Peki yapay zekadan nasıl faydalanabiliriz? Microsoft’un geliştiricilere Open Source olarak sağladığı Microsoft Cognitive Services ile görüntü, konuşma, dil ve bilgi tanımaya yönelik, sayısı her geçen gün artan güçlü yapay zeka algoritmalarından yararlanabiliriz. Peki bu algoritmalar nelerdir?

Dil

Uygulamalarınızın doğal dil işlemesine, duygu ve konuları değerlendirmesine ve kullanıcıların ne istediğini tanımayı öğrenmesine imkan sağlayın.
Language Understanding Intelligent Service : Uygulamalarınıza kullanıcılarınızın verdiği komutları anlamayı öğretin
Metin Analizi API’si : Duyguları ve konuları kolayca değerlendirerek kullanıcıların ne istediğini anlayın
Web Dil Modeli API’si : Web ölçeğindeki veriler üzerine geliştirilen tahmine dayalı dil modellerinin gücünden yararlanın
Bing Yazım Denetimi API’si : Uygulamanızdaki yazım hatalarını saptayın ve düzeltin
Translator Metin Tanıma API’si : Basit bir REST API çağrısıyla kolayca otomatik metin çevirisi gerçekleştirin

Konuşma Tanıma

Uygulamalarınızda konuşma dilini işleme
Bing Konuşma Tanıma API’si: Metni konuşmaya, konuşmayı metne dönüştürerek kullanıcının amacını anlayın
Konuşmacı Tanıma API’si: Konuşmacıları belirlemek ve kimliklerini doğrulamak için konuşma özelliklerinden yararlanın
Translator Konuşma Tanıma API’si : Basit bir REST API çağrısıyla kolayca gerçek zamanlı konuşma çevirisi gerçekleştirin

Search

Bing Arama API’leriyle uygulamalarınızı, web sayfalarınızı ve diğer deneyimlerinizi daha gösterişli ve daha cazip hale getirin.
Bing Arama API’leri:Uygulamanız için web, resim, video ve haber arama API’leri
Bing Otomatik Öneri API’si: Aramalar için uygulamanıza akıllı otomatik öneri seçenekleri ekleyin

Görüntü Tanıma

Yüzler, resimler ve duygular hakkında akıllı bilgiler döndüren son teknoloji ürünü görüntü işleme algoritmaları, içerikleri otomatik olarak yönetmenize ve daha kişiselleştirilmiş uygulamalar oluşturmanıza yardımcı olur.
Yüz API’si : Fotoğraflardaki yüzleri algılayın, çözümleyin, düzenleyin ve etiketleyin
Duygu Tanıma API’si: Duygu tanıma ile kullanıcı deneyimlerini kişiselleştirin
Görüntü İşleme API’si: Görüntülerden eyleme dönüştürülebilir bilgiler çıkarın
Content Moderator: Otomatik görüntü, metin ve video denetimi

Bilgi Tanıma

Akıllı öneriler ve anlamlı arama gibi görevleri çözmek için karmaşık bilgi ve verilerin haritasını çıkarın.
Öneriler API’si : Müşterilerinizin isteyebileceği öğeleri tahmin edin ve önerin
Akademik Bilgi API’si: Microsoft Academic Graph’te yer alan geniş akademik içerikten faydalanın

Daha fazla Microsoft Cognitive Services için https://www.microsoft.com/cognitive-services/en-us/apis

Bu yazımızda Al-Machine Learning- Cognitive Services’a değindik. 6 
Seri olarak yayınlanacak bu yazının 2. Serisinde IoT’ye değineceğiz.

Microsoft Student Partners’17
Like what you read? Give Kadir Alan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.