Gist (Özet — 21.03.2016)

+1 kromozom dünyaları değiştirebilir. (21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü)

ÖĞRENDİKLERİM

  • Selectize.js’de aramalarda bazen Türkçe karakter aramalarında sıkıntı oluyordu, özellikle büyük/küçük i harfinde. İnternet arama sonuçlarında çok fazla detay bulamadığımdan komple debug ederek aslında çok basit bir çözümü olduğunu buldum. DIACRITICS objesine büyük İ’yi de eklediğiniz takdirde sorun çözülüyor. DIACRITICS = { ‘i’: ‘[iİÌÍÎÏìíîïĪī]’, }

YAPTIKLARIM

İNCELEDİKLERİM

OKUDUKLARIM

İZLEDİKLERİM

DİNLEDİKLERİM

https://twitter.com/kad1r

Like what you read? Give Kadir a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.