Gist (Özet — 06.06.2016)

Bir baktım neredeyse 2 aydır yazmamışım. Malum iş güç ve yeni projeler derken zaman bulamadım. Doğuşçay ve Ofçay için yazdığımız web uygulaması canlıya geçince haliyle yoğunluk hat safhadaydı. Neyse fazla uzatmadan içeriğe geri dönelim.


YAPTIKLARIM

Kişisel sayfamı yeniden tasarlamaya başladım. ASP.Net MVC ile geliştiriyorum. Genellikle entity framework ile edmx tercih eden birisi olarak bu projede edmx’ten kurtulup “reverse engineer code first” eklentisi ile poco class’ları üzerinden gideceğim.
Kadir Avcı — Full Stack Developer


İNCELEDİKLERİM

Vanilla List — Javascript Repository — Adından da anlaşılacağı üzere faydalı javascript kütüphanelerini demo ve github sayfaları ile bir araya toplayan bir websitesi.
http://www.vanillalist.com/

Web Designer Checklist — http://imaginarydesign.github.io/webdev-checklist/
Github sayfası — https://github.com/Imaginarydesign/webdev-checklist

Wirify — Sayfaları wireframe’e çeviren ücretsiz ve oldukça basit bir araç.
https://www.wirify.com/


OKUDUKLARIM

ASP.Net MVC Filtrelerini anlamak — http://www.c-sharpcorner.com/UploadFile/0ef46a/filters-in-mvc/

Webapi ile OData sayfalama — http://www.c-sharpcorner.com/article/paging-with-odata-and-Asp-Net-web-api/

JavaScript Test Driven Development — http://jrsinclair.com/articles/2016/gentle-introduction-to-javascript-tdd-intro/

Kobe Bryant’ın her atışını gösteren bir infografik yapmışlar. Çokta güzel olmuş. http://flowingdata.com/2016/04/14/every-kobe-bryant-shot-charted/


İZLEDİKLERİM


Like what you read? Give Kadir a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.