Neden Bodrum’a taşındım ve neden daha kaliteli bir hayata ihtiyacım var?
Fatih Güner
34416

Fatih hocam, merhaba. Muğla Akyaka doğumluyum.

Bir ara İstanbul’da bulundum, çok sevdim. Böyle bağrıma sarıp, sıka sıka sevesim geldi. Sonrasında da Marmaris'te bir yazılım firmasında işe başladım. Muğla’da hele de Marmaris'te bu kadar büyük firma var mı? Sorusunu duyar gibiyim ama çalıştığımız firmaların merkez ofisleri genellikle İstanbul’da ve büyük firmalar buradan isim vermeyeyim. Yöneticilerimiz bazen İstanbul’da toplantıya gidiyorlar. Şöyle diyorlar biz Marmaris’ten çıktık, siz de çıkan aynı zamanda toplantı yapacağımız yere ulaşırız.

Günlük düzenim şöyle 8:45 kalkıyorum ve bisikletime atlayıp 9:00'da iş yerinde oluyorum. (8:50'de hazırlanıp, hızlı hızlı gittiğim de oluyor.) Öğle arası yemek yiyecek yer de aramıyorum. Daha ne isteyeyim.

Marmaris'e beklerim, Akyaka’da olur.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.