Esmaspäeval oli Naw Khamil asja Hsipawsse ja ta leidis aega ka selleks, et vaadata üle minu poolt koostatud nimekiri dokumentidest, mille koostamist ja täitmist oleks sisekontrolliks vaja kindlasti jälgida. Tutvustasin talle veelkord ka prognoositavat eelarvet 2016 aastaks, mille olime Namlanis koos teiste töötajatega koolituse käigus kokku pannud. Esimestel kohtumistel eelarvest…

Eelmisesse nädalasse jäi puhkusereisilt tagasisõit ja plaanide tegemine edasiseks siinviibimise ajaks. Baganist võtsin suuna tagasi Mandalay poole. Otsustasin seekord sõita laevaga. Varahommikusel väljumisel sai näha päiksetõusu taustal kümnete kuumaõhupallide tõusu Bagani kohale. Sõit piki Irrawaddy jõge kestis kokku 13 tundi ja õhtuks olin Mandalays. Kurb oli vaadata seda sodi, mis…

Viimased päevad olin päris palju paigal istunud ja ilm paistis ka üsna pilves olevat seega otsustasin teha jalutuskäigu Hsipaw läheduses olevasse Myauk Myo külla, kus on iidsed telliskividest laotud stupad ja puidust klooster koos 150 aasta vanuse bambusest Buddha kujuga. Õigete teeotsade ülesleidmisega on mul endiselt probleeme ja nii jalutasingi…

Mina olen Kadri, kuni novembrini teen vabatahtklikuna tööd Birma organisatsioonis Rural Development Foundation of Shan State, edaspidi edaspidi lühendatult RDFSS. Lühikest ülevaadet organisatsiooni tegemistest saab lugeda kodulehelt http://www.rdfss.com. Pikema on ülevaate saab huviline eelnevate vabatahlike postitustest.

Olen siin MTÜ Mondo poolt läbiviidava Eesti Arengukoostöö projekti raames ja minu ülesanne on…

Kadri Kalmus

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store