Computer Vision เครื่องมือขับเคลื่อนอนาคต

ต้องยอมรับว่า คอมพิวเตอร์(รวมถึง smartphone ด้วยน๊าา) ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตผู้คนเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการใช้ชีวิตประจำวัน การเรียน การทำงาน แต่ถึงอย่างไรนั้น คอมพิวเตอร์ก็ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้คนได้ทั้งหมด

ในปัจจุบันนั้น คอมพิวเตอร์ ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นมาจนกระทั่งมันฉลาด สามารถเรียนรู้ได้เอง (AI) และสามารถทำงานได้แทนมนุษย์ (Automation )แต่ทว่าก็ยังมีข้อจำกัดอยู่มากมาย ยกตัวอย่างเช่น มนุษย์เรียนรู้ได้จาก การมองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การได้สัมผัสรู้สึก แต่คอมพิวเตอร์นั้น รับรู้จากข้อมูลที่ได้รับจากมนุษย์(เสียงและข้อความจากมนุษย์) จะดีกว่าไหม ถ้าคอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ได้เองจากการมองเห็น (Computer Vision)

AI คืออะไร

AI (Artificial Intelligence) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ กำลังเป็นที่ผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเกิดจากการ AI ที่ชื่อว่า AlphaGo สามารถเอาชนะ เซียนหมากล้อมระดับโลกไปถึง 60 เกมรวด

AI คือ สิ่งที่มนุษย์พยายามสร้างให้เครื่องจักร(Machine) มีความคิด มีปัญญา(Intelligence) สามารถคิดแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนมากๆได้ ในระดับที่ใกล้เคียงมนุษย์ หรือมากกว่ามนุษย์ในเฉพาะด้านด้วยซ้ำ ยกตัวอย่าง AI ในชีวิตประจำวัน เช่น Siri ที่สามารถโต้ตอบคำถามของมนุษย์ได้อย่างชาญฉลาด รวมถึง AI ที่มองไม่เห็น เช่นระบบจัดการอีเมลสแปม ของGmail ที่คอยแยกแยะเมลจริงกับเมลสแปม

Automation คืออะไร

Automation แปลตรงๆก็คือ การทำงานอัตโนมัติ ซึ่งการทำงานอัตโนมัติส่วนใหญ่มาจากเครื่องจักร ดังนั้น Automation ก็คือเครื่องจักรอัตโนมัติ โดยที่เครื่องจักรนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำงานแทนมนุษย์นั่นเอง

ซึ่งจริงๆแล้ว Automation นั้นมีมานานแล้ว ยกตัวอย่างเช่น ตู้กดเงินสดATM ตู้ขายของอัตโนมัติ หรือแม้กระทั่งเครื่องจักรในโรงงานใหญ่ๆ อย่างแขนกลประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่งการทำงานของเครื่องจักรก็ยังคงต้องพึ่งการทำงานของมนุษย์ในบางขั้นตอน เช่นการกดเงินสดที่ต้องป้อนจำนวนเงิน การกดเลือกของที่ตู้ขายของอัตโนมัติ เนื่องจากเครื่องจักรนั้นยังไม่ฉลาดพอที่จะรับรู้และตัดสินใจได้เอง

ซึ่งในปัจจุบัน AI ก็ถูกนำมาใช้เป็น Automation ในการทำงานแทนมนุษย์ โดยมักจะถูกนำมาใช่ในงานที่เกินขีดความสามารถมนุษย์ เช่นระบบแยกแยะสแปมเมล ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งแน่นอนว่าจำนวนเมลในแต่ละวันนั้นเกินความสารถมารถของมนุษย์ที่จะแยกแยะได้อย่างแน่นอน

Computer Vision คืออะไร

Computer Vision หรือ คอมพิวเตอร์วิทัศน์นั้น อาจจะเรียกว่า Visual Intelligence หรือ ปัญญาทัศน์(ไม่แน่ใจว่าเรียกถูกไหม5555) ซึ่งเจ้าตัว Computer Vision นั้นถือว่าเป็น AI ตัวนึงเลยก็ว่าได้ ยกตัวอย่างเวลาเราเล่นเกมแล้วสู้กับบอสในเกม เจ้าบอสนี้ก็คือ AI ตัวนึง เพียงแต่ไม่ได้ซับซ้อนมากมาย วิธีการจะให้เจ้าทั้งสองตัวนี้ฉลาดขึ้นมาได้ มนุษย์(นักพัฒนานั้นล่ะ)ก็ต้องสอนมัน ซึ่งขั้นตอนนี้เราเรียกว่า Machine Learning

การสอน Computer ให้มองเห็น แยกแยะวัตถุ และบอกความสัมพันธ์ของวัตถุได้นั้น สามารถเปรียบเทียบกับการเรียนรู้ในวัยเด็กของมนุษย์ เด็กสามารถแยกแยะสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร คำตอบคือเด็กเรียนรู้จากการพบเจอ มองเห็น สิ่งต่างๆในช่วงชีวิต ซึ่งเราเรียกมันว่า “ประสบการณ์” นักวิทยาศาสตร์พบว่าช่วงชีวิตเด็กนั้น เราเรียนรู้จากการมองเห็นซึ่งเปรียบเทียบได้กับรูปภาพถึง 200ล้านกว่ารูป เพราฉะนั้นแล้ว หากเราต้องการสอนให้คอมพิวเตอร์มองเห็นได้อย่างฉลาดและแม่นยำ ก็จำเป็นต้องมอบ“ประสบการณ์”ให้คอมพิวเตอร์ด้วยจำนวนรูปภาพ หรือ ข้อมูลมหาศาล(Big Data) เช่นเดียวกับมนุษย์

แล้ว Computer Vision ช่วยขับเคลื่อนอนาคตได้อย่างไรล่ะ

ในยุคที่การพัฒนาของเทคโนโลยีถูกพัฒนามาอย่างก้าวกระโดด จาก10ปีก่อน จนถึงตอนนี้ เรามีโทรศัพท์ที่สามารถพูดคุยกันเห็นหน้า (Video Call) เรามีโทรศัพท์ที่สามารถสั่งการด้วยเสียง โต้ตอบกับเราด้วยคำพูด(Siri) และอื่นๆอีกมากมาย แต่เราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันจะพัฒนาไปได้ไกลอีกแค่ไหน ในเมื่อคอมพิวเตอร์ยังคงตาบอด

การพัฒนาของ Computer Vision นั้น ก็เปรียบกับการมอบดวงตาให้กับคอมพิวเตอร์ ความสามารถของคอมพิวเตอร์ ก็เพิ่มขึ้น อย่างที่เราเห็นข่าวของการพัฒนายานพาหนะไร้คนขับ หรือ หุ่นยนต์อัจฉริยะ และหากมันถูกพัฒนาไปไกลมากๆ เราอาจได้เห็นการใช้ Computer Vision ในวงการแพทย์ เช่น การแยกแยะเซลล์มะเร็ง หรือแยกแยะพวกเซลล์เม็ดเลือดดีร้ายได้แทนการมองเห็นของมนุษย์

อีกตัวอย่างที่เห็นได้ถึงประโยชน์ของ Computer Vision นั้นก็คือการที่ Facebook นำ AI ไปใช้ในการป้องกันคนใช้ Live streamimg ฆ่าตัวตาย นอกจากนี้หากมองถึงประโยชน์อีกด้าน ถ้าหากเรานำเทคนโนโลยีนี้มาช่วยป้องกันอาชญกรรมได้ล่ะ โดยใช้ Computer Vision เป็นหูเป็นตาในเขตชุมชนช่วยเฝ้าระวังการก่อการร้าย มันคงจะดีไม่น้อย และถึงแม้ว่ามันอาจจะฟังดูเป็นไปได้ยากแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เลย

สุดท้ายนี้ การพัฒนาของเทคโนโลยีนั้น ก็เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์ เราอาจจะมีคอมพิวเตอร์ที่มีดวงตาดีกว่ามนุษย์เป็น 100หรือ1000 เท่า แต่ถ้าหลายคนยังขาดความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีเหล่านี้ สิ่งเหล่านั้นก็คงยังไม่ได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพราะฉะนั้นแล้วการที่ทุกคนเรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยี ก็เป็นสิ่งที่ช่วยผลักดันอนาคตได้เช่นกัน