Brak inspiracji

Szukam jakiegoś ciekawego ciast z czereśniami, ale oprócz takiego klasycznego z kruszonką, to nic nie mogę znaleźć. Wiem, że to ja raczej powinnam Was uraczyć jakimś smacznym przepisem, ale od kilkunastu dni nie mam praktycznie weny ani na gotowanie, ani na pieczenie. Mam nadzieję, że się to zmieni, bo bardzo to w sumie lubię. Podsuwajcie mi jakieś przepisy na ciasta z czereśniami lub wiśniami.

Like what you read? Give Kaja a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.