I want to read Kirkegaard
I want to make you Laugh
Augustkhalilibrahim
238

Forførens dagbog er let tilgængelig og en god bog

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Kaj Schougaard’s story.