Karen Anne Kjendlie

Opptatt av politikk, innovasjon, digitalisering og det grønne skiftet| Tweet mostly about innovation, climate & sustainable business.

Karen Anne Kjendlie
Claps from Karen Anne Kjendlie