Lekker flauw, maar buiten Delft, heb je deze leuke kinderboerderij en waterspeeltuin. Het bevindt zich net achter restaurant de ‘’Schaapskooi’’. Voorheen was het kinderboerderij Deftse Hout. Je kunt er ook wat eten en drinken en eitjes van de kippen kopen.

In de wei, die écht groot is, kun je geiten, veulens en ponys bewonderen en aaien. Er waren recent biggetjes geboren, leuk om te zien. Mama varken had haar welverdiende modderbad in de zon verdiend en lag erg stil. Zodat de biggetjes haar even niet zouden zien en zij rust had? Ik maar denken dat ze dood was…
Konijnen, cavia’s, parkieten (zeg maar gewoon: vogels, zoveel soorten ken ik er niet), een pauw,. En ongetwijfeld nog een aantal die ik of over het hoofd heb gezien óf ze zo doodnormaal vindt dat mijn geheugen ze niet meer opslaat. Ohja dat gebeurt sowieso regelmatig, dat niet opslaan in het geheugen ;).

De waterspeeltuin was betreedbaar, maar het water niet. Door een brand in de buurt is het water momenteel namelijk vervuild. Enorme tegenslag voor Buytendelft. Ter compensatie kun je er nu gratis spelen.
Normaal gesproken betaal je vanaf 2jaar entree (2,-euro per kind). Zelf vond ik de speeltoestellen voor oudere kids, maar who knows wat hij interessant vind tegen de tijd dat hij twee jaar is.
Ik vond het een leuk bezoek en mij (incl. kind) zie je er zeker nog vaker terug!

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Als je (pony) haar maar goed zit!
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Nee dit is geen martelwerktuig, maar een kabelbaan. Just saying…

Image for post
Image for post

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store