Kakmadam, de definitie: opgedirkte vrouw, welgestelde dame, vrouw die deftig doet.

Een Haagsche kakker is een plat krentenbrood met een donkerbruine spijsvulling. De term kakker ontstond vroeger, toen de krenterige Hagenaars zich tegenover hun gasten royaal wilde voordoen met een ambachtelijk gevuld krentenbrood.

Ik ben geen van beide ;) Toch past de naam van mijn blog bij mij. Men zegt dat ik het grappig vind om over poep; kak te praten.
Laten we maar niet teveel uitwijden over madam. Dat is namelijk iemand die andere personen laat werken in de prostitutie.

Een kakmadam is eigenlijk het tegenovergestelde van wie ik ben. Ik laat boeren, scheten laten is eigenlijk niet zo vaak meer.
(Misschien mis ik dat stiekem wel ;)).
Het brengt momenteel meer gevolgen met zich mee ben ik bang na de bevalling. Ook al is die alweer lang geleden, jaja ik weet het, die bekkenbodem oefeningen. Serieus…

Ik hou van poep praat, zit weleens in mijn neus, en ben dus niet (altijd) zo’n deftige dame ;) Degene die mij kennen begrijpen de naam die (niet) bij me past, je weet wel. Dat wat ik dus niet ben.
Dat dus.
Kakmadam.

Image for post
Image for post

colours, mama/mom, loves to travel, joyful

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store