Sinds drie weken hebben Mark en ik besloten om op zaterdagen offline te zijn.
Internet uitzetten en ‘’online’’ zijn voor elkaar.
Je raadt het al ik lig om 23:59 nog snel mijn laatste appjes te beantwoorden in bed ;). Waardoor ik zaterdag brak opsta en wel toe ben aan een dag offline.
Haha, nope! Eigenlijk vind ik het een super initiatief en kan ik ervan genieten. Niet constant appjes, Facebook of wat dan ook checken. Ongemerkt ben ik er vaker mee bezig dan ik besef, of zou willen.
Kan best onrust geven, zo’n drang. Noem het gerust verslaving, al denk ik niet dat het zó erg is bij mij. Bestaat er anders ook een afkick kliniek voor? ‘’Hoe kom ik van mijn rusteloze mobiel check gedrag’’, af?
Het is zo waardevol om meer tijd en aandacht voor elkaar als gezin te hebben. De dag duurt als het ware langer. Meer tijd voor elkaar = meer genieten.
Doordeweeks zou dit lastig(er) zijn, veel afspraken gaan bij mij via app of mail. Of ik zie via Facebook leuke evenementen voorbij komen waardoor ik op pad ga met mijn kleine man.
Het offline zijn geeft meer rust, een relaxed gevoel. Om het maar mindfulness te noemen. Hoe makkelijk kan het eigenlijk zijn, gewoon een dagje offline. Als er iets is zijn we gewoon mobiel bereikbaar.
Ik weet nog wel dat ik mijn scherm moest repareren een tijd terug. Wat duurt wachten dan lang ;) Hoe erg kan het zijn als je mobiel kapot is. Een eerste wereld probleem? Het online zijn is belangrijk tegenwoordig, af en toe offline kunnen zijn is hip.

Dus uit dat ding, nu:)!

p.s. 1x in de maand ben ik op zaterdag online, vanwege werk en contact dan met het thuisfront. Mocht je denken dat ik dan aan het smokkelen ben omdat ik opeens wél online ben… ;)

colours, mama/mom, loves to travel, joyful

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store