Warenhuis Rex

Rex, de veelvoorkomende hondennaam. Tyrannosaurus Rex heb je ook en vast vele andere Rex -achtigen. Maar nu op een geheel andere wijze ‘’Rex’’.

Pas geleden was ik een weekendje in Leiden, niet zomaar eigenlijk. Het was bijzonder. Met degene met wie ik was maar ook ‘’warenhuis Rex’’. Ik hou van tweedehands/ kringloopwinkels. Van buitenaf zag het er wat rommelachtig en schemerig uit. Maar dat past dan wel weer bij ‘’zo’n’’ winkel. We stapten naar binnen en het warenhuis bleek zijn naam eer aan te doen. Een grote ruimte met spullen, spullen, én nog eens spullen! Eigenlijk stond het er propvol waardoor je soms niet kon zien wat er nou werkelijk stond. Het voelt als struinen op een (muffe) zolder. Achter een kastje stond een koffer en daar achter dan weer een antieken pop, met vervolgens links ervan een kruik, etc. etc. But I liked it!
Er was zelfs nog een bovenverdieping. Mocht je nou nét dat ene kopje, van je oma servies zoeken, die onlangs gesneuveld was. Dan vond je het wel daar!
Zo stond er een ouderwets babybedje te koop (95euro,- denk dat het zeker wel aan de prijs voldeed). Maar oei…, die spijlen, die waren nou niet echt baby vriendelijk. Net wat aan de wijde kant. Het min puntje aan dit warenhuis was dat het van buitenaf niet zo uitnodigend was. Ze hadden de spullen leuker neer kunnen zetten, en ook de ingang wat vrijer kunnen maken. Het heet toch niet voor niets een ingang;)? Er hing teveel aan de deur, de naam van de winkel daar moest je naar zoeken. Maar goed ik schrijf dit blog dus om er zeker wél een kijkje te gaan nemen!
Een vriendin met wie ik was heeft de tip aan de oppas mee gegeven. Nee niet de oppas van haar kids, maar die van de winkel op dat moment. Hoe dan ook, breng eens een bezoekje aan warenhuis Rex (nee ik krijg hier geen advertentie geld voor), en je staat perplex :)!

--

--

colours, mama/mom, loves to travel, joyful

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Kakmadam

Kakmadam

colours, mama/mom, loves to travel, joyful