Yaklaşan istikrarı görebiliyor musunuz?

Yaklaşan istikrarı görebiliyor musunuz?

Şirketler yıl sonu bütçelerinde ve önümüzdeki yıl ilk çeyrek tahminlerinde dolar kurunu çoktan 3,50 TL ve üzeri olarak almış durumdalar. Euro’da da durum farklı değil. Dolar/Euro ile iş yapıyorsanız sıkıntı artık kapıda değil, göte dayanan yumurta misali bir yerde… Bu şu demek; aldığımız bir çok üründe fiyat artışı, yaptığınız reklam yatırımında maliyet artışı, döviz karşısında değer kaybeden TL’nin alım gücünde düşme (ama öyle hissetmeden, çaktırmadan değil, baya baya), mayışlarda hissedilir bir erime… diye gider.

Noluyor lan! diyeceğiz, bakın yazıcam bunu da gazeteye demiyorum, yazıyorum buraya, NOLUYOR LAN! diyeceğiz.

2004–2008 arasındaki bize “teğet geçirilen” krizde dökülen Avrupa ülkeleri vardı ya (İspanya, İtalya, Fransa, Yunanistan falan) onlardan çok daha istikrar dolu bir ülke olacağız. 2001 krizinde Ecevit’i devirdiler. Ecevit’den kalan Kemal Derviş politikaları ile 2008 yılına kadar gelebildiler. O dönemde devrimlerini tamamlamış, yarı mamül üretmeye hazır, Avrupaya yakın ve çevresiyle ilişkileri iyi bir Türkiye vardı. Kullandılar bizi de hammal işlerinde doğal olarak, yarı mamülü ürettirdiler istihdam geliyor diyerek, malı alıp etiketini kendi ülkelerinde bastılar sonra da sattılar made in .… diye. Hoop, kendilerini krizden sıyırdılar.

Nasıl olsa cebimiz para görüyordu, ne önemi vardı ki!? Yollar, tüneller, köprüler üüüüf, alabildiğine kalkınma. O yıllarda Türkiye’den avrupa ülkelerine seyahete giden çok zeki halkımız ise “Ulan adamlara bak, her yerde kriz var hala siesta peşindeler, umurlarında değil.. Nassıl oluyor yieeaağ” diye sorup duruyorlardı. Teknoloji üretmemizin önünü kestiler, bir çok üretim alanında yaptığımız 80 yıllık yatırımları da özelleştirme-güzelleştirme adı altında satın aldılar. Eğitimi bitirdiler. Ortadoğu çukuruna bizi gömdüler, şimdi Irak’ta ve Suriye’de savaştayız. Satacak bir şeyimiz de kalmadı pek, artık anladınız siz kalanları. O Ecevit’in önüne kasa fırlatan zeka küpü eleman şu anda nerede acaba? Kriz bu defa öyle bir girecek ki bir tarafımızdan, boğazımıza kadar dayayacaklar.

Böyle her yer daha da istikrar kokacak ama hazır olun.

AB’ye rest çekmiş bir Türkiye, üretimi kendi içine almaya kararlı bir Trump , Irak’da Suriye’de ve içerde savaşır durumdayken biz, hukuk bitmiş, insan hakları bitmiş, bitmek bilmez Fetö durumu ve tehditleri devam ederken, tecavüz falan meşrulaşırken işte ne biliyim, aklınıza ne geliyorsa; Yani neresinden bakarsan bak İSTİKRAR canına yandığımının memleketi…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.