Tellime oma tooted Eestist !!

Kui vaadata turumajandust, siis on tarbimine seal kõige olulisemal kohal. Samas on tootmine vastavalt tarbimisele ja tootmiskulud sõltuvad otseselt mahtudest. Kui tootmismahud on suuremad, siis langeb ühe ühiku omahind ning siis saab rohkem palka maksta ka töötajatele.

Teiselt poolt kui suurendada tööjõukulusid ilma mahtusid tõstmata, siis tõuseb toodete hind veelgi ning mahud vähenevad olematuks. Ettevõte likvideeritakse ja töötajad jäävad tööta. Nii on paljudega juhtunud, sest tellijad on läinud odavamat otsides Lätti, Poola, Hiinasse ja teistesse odavama tööjõuga riikidesse. Meie ei soovi olla odava tööjõuga riik !

Kui need kaks teemat kokku panna saame üleskutse — Tellime oma tooted Eestist !!!

See on esmajärjekorras üleskutse organisatsioonidele ja ettevõtetele ! Esmajärjekorras peaks sellele mõtlema valitsusasutused ning riiklikud ettevõtted. Meie riigihangete seadus on Eesti riigile kahjulik !

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Kalle Pilt’s story.