Na co do kina?

Niby mówili w prognozach, że ma być dzisiaj ciepło, ale jak widzę aurę za oknem to nie chce mi się jakoś wychodzić, a Wam? W sumie mam dzisiaj sporo wolnego, więc warto by było jakoś fajnie spożytkować ten dzień. W końcu weekend to może wybiorę się do kina ze znajomymi? Na co polecacie się wybrać?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.