Linux Sistem ve Ağ Yönetimi

İşletim sistemi her bilgisayar için gerekli değildir. İşletim Sistemine 3 durumda ihtiyaç duyarız. İlk olarak, yürütülecek işlemlerin çeşitliliği. İkinci olarak, kullanıcıların sistemle birçok açıdan etkileşime girme. Son olarak ise zaman içerisinde değişen ihtiyaçları karşılayabilme kabiliyeti

Değişen ihtiyaçları karşılama özelliği her işletim sis. için değil gelişmiş işletim sistemleri için geçerlidir. Örneğin ilk nesil cep telefonu üzerinde yüklü olan işletim sistemlerinin en başta belirlenmiş olan fonksiyonlarının dışına çıkması, çıksa bile yeni fonksiyonları düzgün icra etmesi pek mümkün değildir.

İşletim Sistemlerinin Görevleri

  1. Sistemin donanım kaynaklarını yönetmek. (processor yönetimi, memory yönetimi, depolama yönetimi, device yönetimi)

Kişisel yada sunucu tipi bilgisayarlar için yönetilmesi gereken donanımsal birimler: CPU, RAM, sabit ve taşınabilir disk, klavye, monitör, ethernet kartı, mikrofon gibi I/O vb.

2. Uygulama programlarının kullandıkları donanım birimlerine ait detayları bilmeden, onlarla uyumlu olarak çalışmasını sağlamaktır. Şu veya bu işlemci, belleğe uygun olarak değil, üzerinde koşacağı işletim sistemine uygun olarak hazırlanması demektir.

3. Sistemin yazılım kaynaklarını yönetmek ve onlara uygulama arayüzleri (API) sağlamaktır.

4. Kullanıcıların, metin veya grafik arayüzler üzerinden sisteme dahil olmaları ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamaktır.

5. Sistemin hem iç kararlılığını hemde yetkisiz dış müdahalelere karşı güvenliğini sağlamaktır.

İşletim Sistemlerinin Sınıflandırılması

a. Tek Kullanıcılı - Tek Görevli( Single User / Single Task ): Tek bir kullanıcıya izin veren ve aynı anda tek bir işlem yürütebilen işletim sistemleridir. Farklı zamanlarda farklı kullanıcılar aynı işletim sistemini kullanabilir ancak iki kullanıcı aynı anda kullanamaz.

b. Tek Kullanıcılı - Çok Görevli( Single User / Multi Task): Tek bir kullanıcı aynı anda birçok işlemi yürütebilir. Microsoft Windows and Apple MAC OS tek kullanıcılı ve çok görevli işletim sistemleridir. Bu işletim sistemlerinde aynı anda sadece bir kişi oturum açabilir.

c. Çok Kullanıcılı - Çok Görevli(Multi User / Multi Task): Birçok kullanıcı tek bilgisayarın kaynaklarını ortaklaşa olarak kullanabilir ve her bir kullanıcı kendisine verilen haklar çerçevesinde istediği işlemleri yürütebilir. Bu işletim sisteminin görevi ‘’ kullanıcıları ve işlemleri ’’ en doğru ve uygun biçimde yönetmektir. Aynı anda birden fazla kullanıcının sisteme bağlanarak kendi işlemlerini yürütebilmesidir. Ağ ortamı, bu tür çalışma biçimi için çok anlamlıdır. Linux ve Unix türü işletim sistemleri çok kullanıcılı ve çok görevli mimariye sahip olup tanımlı tüm sistem kullanıcıları kendi terminalini açıp, işlemini yürütebilir.

d. Gerçek Zamanlı İşletim Sis.(Real Time Operating System): Kullanıcı odaklı olmaktan çok görev odaklı olan işletim sistemleridir. Endüstriyel sistemlerde, kontrol etme ve ölçüm yapma amaçlarına uygun olarak dizayn edilirler. Robotik sistemler, otomasyon sistemleri ve haberleşme sistemleri bu tür işletim sistemlerinin kullanıldığı sahalara örnek olarak verilebilir. Kullanışlıktan ve seçenekten daha önemli olan görevi tam zamanında ve doğru yapabilmektir.

İşletim Sisteminin yüklenmesi ‘Sabit Diskten’, ‘Taşınır Diskten’ veya ‘Ağ Üzerinden’ sağlanabilir.

Bu yazı benim üzerinde çalışmış olduğum ‘Linux Sistem ve Ağ Yönetimi’ kitabından kendime göre özetlediğim ve bir bölümdür. Eğer yanlışım olduysa kusuruma bakmayın. İyi Çalışmalar…