Ne mezunu olduğunuz ne bildiğiniz önemli değil bilgisayarcısınız her şeyi yapacaksınız.
Türkiye’de IT Departmanı ve Help-Desk (Sektöre atılacaklara tavsiyeler.)
Yuri Korolyov
787

Bilmesseniz de nasıl bilgisayarcısın damgası yersin

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.