Kitabın korsanı yada bandrollüsü yada başka çeşidi okunsunda başka bir şey istemem.
iPad’ e hatrı sayılır para verdikten sonra ve son gelen night shift özelliğiyle kitabı iPad’den…
Abdullah Zekeriya Çan
22

Bu konuda ben böyle düşünmüyorum. Çünkü “tamamen benim fikrim” — kitap demek bilgi demek. Ben sıradan bir blog post yazarken bile onca kaynak araştırıyorum, emek sarf ediyorum. Bir kitap yazılmasındak emeği düşünemiyorum. Eğer gidipte korsan kitap alırsan, yazarda bilgi vermenin dışında sadece yazmak için yazar. Bu sadece kitap konusunda değil yazılım konusunda da eğer işime yarıyorsa açık kaynak olsa dahi gidip yardım etmeye çalışırım. Bilemiyorum ben böyle düşünüyorum.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.