Ring light ile portre çekimi

Kamil Kalkan
Feb 2 · 3 min read

En iyi makina en iyi fotografı çekseydi en iyi daktiloya sahip olan da en iyi romanı yazardı. Ara GÜLER

Ara Güler, o güzel insan da, o güzel ata bindi ve gitti. Güzelim İstanbul’u da onun gözünden hatırlayacağız; geminin penceresinde paket veren kadından.

Pahalı meslek diyor fotoğrafçılık için, benim babamın eczanesi vardı bir kişilik maaşı da ben alıp harcıyordum. Fotoğrafçılık pahalı meslek derken 20k makine alıp en iyi fotoğrafı çektiğini zannedenleri kastetmediğine eminim.

Uzun zamandır hobi olarak fotoğrafçılık ile uğraşıyorum. Önceleri her şeyi çekerdim, son bir yıldır sadece insan ve portre fotoğrafları çekiyorum. (İş olarak ara sıra gelen ürün fotoğraflarını saymazsak.)

Fotoğraf, kökeni yunancadan gelen Photos: Işık ve Graphos: çizmek kelimelerinden türetilmiştir. Photography kelimesin içinde de olan ışığın önemini anlatmayacağım. Ucuz yoldan ışık kaynağı ring light nasıl yapılır, nasıl kullanılır bunu anlatacağım.

Ring Light bize lens ortasından çekim yapılacak şeyi görmemizi sağlayan bir ışık kaynağıdır. Yuvarlak oluşu ve ortasından çekim yapma olanağı sağladığı için, çekilen objenin ve özelikle portre fotoğraflarda yüze dengeli bir ışık sağlar. Portre çekimlerinde sırf göz içinde yuvarlak ışık çemberi için bile kullanılabilir.

Almaya kalktığımızda aliexpress gibi sitelerde kargo hariç $26.19–28.99 civarında olan aleti kartondan yapmayacağız 30$ da ucuza halledebildim.

Portre çekerken bir ışık kaynağının yokluğunu hep hissetim önce flash almayı düşündüm fiyat araştırmaları falan yaparken Mehmet Turgut (çok severim, idoldür) aşağıdaki videosunu izledikten sonra nasıl yaparım diye araştırmaya başladım.

Falan Filan Backstage (Mehmet Turgut-Demet Akbağ)

Bende herkes gibi önce kartondan yapmayı planlandım daha sonra neden daha kullanışlı bir şey yapmayayım ki dedim. Biraz ölçüp biçip demir ve kaynak tarafı için abimden destek aldım yapmak isteyenler normal bir demirciden de yapabilirler. ( Abim benim için biraz daha fazla özenmiş tabi ki )

Ring Light
Ring Light Ayaklar

Daha sonra önce çemberi alüminyum folyo ile kapladım. Sonra 30 TL gibi bir fiyata hepsiburada.com da aldığım led ışığı çembere dolayıp bantladım.

Ring Light Led Işık

Üzerine ışığı kırmak için yağlı kağıt veya aydinger eskiz kağıt benzeri bir kağıt ile tekrar kaplayabilirsiniz. Daha hoş yumuşak bir ışık oluyor.

Ring Light Ayaklı

Sonuç olarak bu işlemden sonra çıkan fotograflarda şunlar oldu.Sosyal medyada ben;

Twitter / Instagram / Dribbble / Github / Goodreads

Kamil Kalkan

Written by

UX/UI Designer • Web Developer • Creative Problem Solver. Everyone has a story to tell.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade