เทรนแบบบ้าน กับความหลากหลายของสังคม

ทุกวันนี้การเลือกรูปแบบที่อยู่อาศัยมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งรูปแบบสังคมเมืองที่เน้นไปทางการพักอาศัยที่สะดวกสะบาย เช่น คอนโด หอพัก อพาร์ทเม้น หรือบ้านเดี่ยว แต่กลุ่มคนเหล่านี้ยังมองหาสถานที่พักผ่อนเพื่อผ่อนคลายจากงาน ปกติอาจจะหลบหลีกเพื่อไปเที่ยว พักผ่อนตามโรงแรม หรือรีสอร์ท ที่บรรยกาศดีๆ แต่หลายคนกับมองหาที่ดิน เพื่อสร้างสถานที่ที่เรียกว่าบ้านอีกหลัง สำหรับหลบหลีกสังคมที่วุ่นวาย และแอบมาสร้างบ้านหลังเล็กๆ เพื่อพักผ่อนกันมากขึ้น หรือบางคนอาจจะมองไปถึงการทำสวนเกษตรแบบพอเพียง หาลู่ทางเพื่อที่จะลาออกจากงานเลยก็เป็นได้ แล้วเลือกสร้างบ้านหลังเล็กๆ เน้นการอยู่อาศัยแบบชั่วคราว มีเพียงห้องนอน ห้องนั่งเล่นแบบชิวๆ เหมือนรีสอร์ททั่วไป อีกทั้งยังประหยัดงบในการก่อสร้างอีกด้วย

จากที่กล่าวข้างต้นนั้นเป็นเพียงกลุ่มคนบางส่วน ที่มีความฝันแบบนี้และกำลังพยายามทำอยู่ หรือแม้แต่คนต่างจังหวัดเองหากเริ่มคิดจะสร้างบ้านก็จะเน้นไปที่เรื่องของความประหยัดงบเป็นหลัก ย้ำว่าบางส่วนนะครับ เพราะบางคนที่เราร่ำรวยเขาก็ยังมองไปที่ความหรูหราสมฐานะการงานเขาก็มีเช่นกัน ส่วนอีกกลุ่มก็มองไปที่ประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก ดังนั้นแล้วแบบบ้านขนาดเล็กๆสวยๆสไตล์รีสอร์ทจึงเป็นที่นิยมกันมากๆขึ้นครับ

ในบทความนี้ผมจึงมีแบบบ้านชั้นเดียวขนาดเล็กสวยๆ ที่กำลังเป็นทีนิยมมาให้ชมกัน

บ้านหน้าจั่ว
ชั้นเดียวแนวยาว
สีขาวเรียบๆน่าอยู่
บ้านไม้หลังเล็กๆ
ทรงกล่องจากตู้คอนเทรนเนอร์

ที่มารูป เว็บไอเดียแบบบ้าน

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.