Güzel bir hikayen mi var, çabuk anlat!

Microsoft CEO Satya Nadella diyor ki, yakın geleceğin asıl bulunmaz kaynağı “dikkat” olacak. Birinin sizi fark etmesini, takip etmesini, hikayenizi dinlemesini sağlamak giderek zorlaşıyor. Bu dikkat eksikliği ile baş etmenin en kolay yollarından biri de içeriğinizi farklı formatlarla ve “kısa form” olarak sunmak. Takipçilerinize cazip gelecek, bir talep yaratacak, satılabilecek bir içeriğiniz mi var? Bunu bir de kısa form olarak sunabilmeniz gerekir. KanalApp tam olarak bunu yapıyor:

Ürettiğiniz içeriğin ticari değerini bulmasını ve alıcısı ile buluşmasını sağlamak!

KanalApp için her içerik üreticisi bir yayıncıdır. Yazabilir, çizebilir, film çekebilir, müzik kaydı yapabilir; hangi alanda yeteneğinize güveniyorsanız bu alandaki çalışmalarınızı üretebilirsiniz.

Mobil bir uygulama olan KanalApp ile bir yayıncı olarak herhangi bir yerde ve zamanda ürettiğiniz bir içeriği tanıtabilir ve satabilir; bir kullanıcı olarak dilediğiniz içeriğe dilediğiniz yerde ve zamanda ulaşabilirsiniz.

KanalApp — One-stop-shop for content
https://www.kanalapp.com

Her türlü sorunuz için bizimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz.
sales@kanalapp.com

Like what you read? Give KanalApp a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.