Θέλουμε μαζί μας νέους συνεργάτες και στελέχη στον τομέα της ανάπτυξης εφαρμογών και της υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων της Crowdpolicy. Ανεξάρτητα από την εμπειρία, τις γνώσεις, την προϋπηρεσία..

Έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε, να πειραματιστούμε και δουλέψουμε μαζί σε καινοτόμα έργα και δράσεις της Crowdpolicy. Μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά!

update: January 2022

  • iOS developer [DEV-IOS-1]
  • Android developer [MD-A-009]

Έλα στην Crowdpolicy

Θέλουμε μαζί μας νέους συνεργάτες και στελέχη στον τομέα της ανάπτυξης εφαρμογών και της υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων της Crowdpolicy. Ανεξάρτητα από την εμπειρία, τις γνώσεις, την προϋπηρεσία..

Εχουμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε, να πειραματιστούμε και δουλέψουμε μαζί σε…

Το Hellenic Blockchain Hub συμμετέχει ως υποστηριχτής στο 21ο συνέδριο Infocom World 2019, Economy 4.0, Connected Future (26/11/2019 Caravel Hotel), στην παράλληλη ενότητα Industry Revolution 4.0, Τrends & Opportunities.

Διαβάστε το άρθρο του Παναγιώτη Ζήκου, Co-founder της iLink και μέλους του Hellenic blockchain Hub.

Βρισκόμαστε στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής…

Xριστίνα Πατσιούρα| Senior Analyst, Emerging Technologies | GSMA Intelligence | GSMA

To Blockchain και η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), δύο μεγάλες οικογένειες νέων τεχνολογιών, είναι κομμάτια του λεγόμενου ψηφιακού μετασχηματισμού τον οποίο πέρα από τις εταιρίες, τον έχουν ανάγκη και τα κράτη, προκειμένου να προσφέρουν δημόσιες υπηρεσίες πιο αποτελεσματικά (γρήγορα, εύκολα, με βέλτιστη κατανομή πόρων) αλλά και να προωθήσουν την καινοτομία και την πρόοδο των κοινωνιών. Για να πραγματοποιηθεί όμως αυτό, είναι απαραίτητο οι κυβερνήσεις και οι ρυθμιστικές αρχές των κρατών να διανύσουν μεγάλη απόσταση από το σημείο που βρίσκονται σήμερα ώστε να εξασφαλίσουν την πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες και φυσικά να τις υλοποιήσουν με το βέλτιστο τεχνικά τρόπο.

Διαβάστε περισσότερα

Στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τις αποκεντρωμένες τεχνολογίες blockchain — DLT προχώρησε η Κυπριακή Δημοκρατία. Η στρατηγική υλοποιείται δεδομένου ότι επένδυση στην τεχνολογία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελούν ίσως την πιο αποτελεσματική μορφή μεταρρύθμισης και βελτίωσης της παραγωγικότητας στον δημόσιο τομέα. …

Τα νέα Open Banking συστήματα συμμορφώνουν τις συνεταιριστικές τράπεζες με τη νέα οδηγία της ΕΕ PSD2 ενώ παράλληλα δημιουργούν τις πληροφοριακές υποδομές για την ανάπτυξη εφαρμογών και νέων επιχειρηματικών μοντέλων fintech που χρειάζονται οι τοπικές κοινωνίες.

Tο τελευταίο διάστημα γίνεται μια σημαντική προσπάθεια για τη διάθεση ανοικτών προγραμματιστικών διεπαφών (Open…

Για πρώτη φορά SDK στο open banking! Πλατφόρμες & εργαλεία για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και εφαρμογών στον χώρο των χρηματοικονομικών συναλλαγών (fintech) από τρίτους τεχνολογικούς παρόχους και startups.

Είμαστε χαρούμενοι για την ολοκλήρωση της πρωτης έκδοσης του Software Development Kit (public beta) της Τράπεζας Κύπρου! Η πλατφόρμα των SDKs…

Η Crowdpolicy (www.crowdpolicy.com) είναι μια δυναμική εταιρεία σε αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομίας όπως το civictech, fintech και open innovation. Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε νέους συνεργάτες με όρεξη για δημιουργία.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αναζητούμε νέους συνεργάτες και στελέχη στον τομέα της διοικητικής υποστήριξης, επιχειρησιακού σχεδιασμού, υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης της…

Η μεγάλη μέρα πλησιάζει!

Το crowdhackathon #Agrifood θα πραγματοποιηθεί στις 5–7 Απριλίου 2019 στο befinnovative (Πειραιώς 74, Πρόσβαση https://goo.gl/maps/18VQC6ZhQVk)

Πιστεύουμε ότι στο crowdhackathon #Agrifood θα ζήσετε μια πρωτόγνωρη εμπειρία εφαρμοσμένης καινοτομίας, με σημαντικά βραβεία, δημιουργικότητα, υψηλού επιπέδου μέντορες, πολλούς φορείς και εταιρείες που συμμετέχουν, ευκαιρίες γνώσης, δυνατότητες & προοπτικές συνεργασίας…

Giorgos Karamanolis

Co-Founder & CTO/CIO at Crowdpolicy (CP), focused on.. startups, #fintech #civictech #opendata & blockchain projects. https://www.linkedin.com/in/karamanolis/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store