Για τους όσους θα ασχοληθούν με blockchain στο Crowdhackathon fintech!

Yπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα σενάρια χρήσης για τις τεχνολογίες blockchain (+ DLT : Distributed ledger Technologies).

Διαβάστε εδώ

To άρθρο αρχίζει με ενδεικτικούς τομείς των τραπεζών και συνεχίζει σε σχετικά περιβάλλοντα όπως οι εφοδιαστικές αλυσίδες η υγεία και η ασφάλιση.

Οταν συνδυάζεις τεχνολογίες blockchain — DLT, αποκεντρωμένες εφαρμογές (DApps) καθώς και μέσα κινήτρων (Custom Tokens — Coins).

Σε κάθε τομέα της Οικονομίας.. τότε μπορείς να έχεις μια ωραία ιδέα και υλοποίηση για το crowdhackathon fintech! (https://lnkd.in/dNPCRjY

To διαδίκτυο ειναι γεμάτο πηγές και tutorials.

Στα crowdhackathon η γνώση και ο κώδικας ειναι #open ! Δειτε και τα links των προδιαγραφών. #askmentors #askcrowdpolicy

Πληροφορίες για τo crowdhackathon #fintech:

  • Διεξαγωγή μαραθωνίου: 20, 21 και 22 Οκτωβρίου
  • Πρόγραμμα: https://goo.gl/758Y4r
  • Την Παρασκευή 20/10/2017 θα πραγματοποιηθεί το kick off meeting που θα συμμετέχουν οι ομάδες. Θα παρουσιαστεί η διαδικασία και το συνολικό πρόγραμμα. Μέσα στο Σ/Κ (21 και 22/10) θα πραγματοποιείται η ανάπτυξη των εφαρμογών και την Κυριακή οι ομάδες θα παρουσιάσουν τις εφαρμογές σε όλους και στην επιτροπή αξιολόγησης..
  • Εγγραφή: https://www.eventora.com/el/Events/nbg-crowdhackathon-fintech2
  • Site με πληροφορίες για τα βραβεία http://crowdhackathon.com/fintech2/
  • Facebook event για να παρακολουθείτε τις εξελίξεις της συζήτησης για τις προδιαγραφές και το sharing ιδεών https://www.facebook.com/events/247459649088042/
  • Αναλυτικές προδιαγραφές, ιδέες, κατευθύνσεις και πηγές σε δεδομένα και APIs ειναι διαθέσιμα στο https://goo.gl/Qyfy97
  • Πλαίσιο συμμετοχής http://crowdhackathon.com/fintech2/terms/
  • Χώρος: be finnovative, Πειραιως 74, 18346 Μοσχάτο Αττική.
Like what you read? Give Giorgos Karamanolis a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.