Ανάπτυξη οικονομίας βασισμένη σε δημόσια γνώση

Η οικονομική ανάκαμψη και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μπορεί να υποστηριχθεί από το συνδυασμό τεχνογνωσίας, κινητοποίησης και αξιοποίησης του ανθρώπινου κεφαλαίου σε παραγωγικές κατευθύνσεις έντασης γνώσης.

Οι ψηφιακές υποδομές έχουν μια έμμεση αλλά ουσιαστική συνεισφορά. Επηρεάζουν και δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονέκτηματα σε κρίσιμους τομείς της Οικονομίας όπως ο Τουρισμός, η Ναυτιλία, ο Αγροτικός Τομέας, η ενέργεια, η εστίαση ..

Σε αυτή την κατεύθυνση έχει μεγάλη αξία η αξιοποίηση δημόσιων δεδομένων. Δεδομένων που “κατοικούν” σε πληροφοριακά συστήματα του δημόσιου τομέα και σε βάσεις δεδομένων. Η διάθεσή τους δεν θα ενισχύσει μόνο την ψηφιακή οικονομία και τον κλάδο των Νέων Τεχνολογιών αλλα το σύνολό της.

Μπορούμε να βρούμε πολλές επαγγελματικές ομάδες και παραδείγματα που θα ενδιαφέρονταν για την αξιοποίηση της πληροφορίας που δείχνει η παρακάτω εικόνα για την οπτικοποίηση της πυκνότητας των δημοσιών κτηριών σε μια περιοχή της Χώρας μας. Θα ενδιέφερε το Real estate, την εστίαση, τις μεταφορές, τα δίκτυα λιανικής.

Στην @Crowdpolicy επενδύσαμε χρόνο και με πολύ όρεξη σχεδιάσαμε το “Oengine” μια υπηρεσία που θα βοηθήσει δημόσιο και ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσουν καλύτερα τα δεδομένα τους και να μεταφέρουν πρόσθετη αξία στο κοινωνικό σύνολο