Το CandidateWatch του Vouliwatch live από την @crowdpolicy!

Το CandidateWatch του Vouliwatch επιτρέπει την αδιαμεσολάβητη επικοινωνία και διάδραση υποψηφίων και ψηφοφόρων στη βάση μιας δομημένης παρουσίασης του υποψηφίου. Ειναι πλατφόρμα που εχει χτιστεί σε τεχνολογίες (Crowdsourcing Framework) της Crowdpolicy

Είναι η δεύτερη πλατφόρμα που βγαίνει στο πρώτο 15ήμερο του έτους! (Η πρώτη ήταν το policymonitor για τη συγκριτική παρουσίαση προγραμμάτων και θέσεων των κομμάτων)

Το προφίλ του υποψηφίου συμπληρώνεται από τον ίδιο τον Υποψήφιο. Γίνεται βάσει ερωτημάτων που έχουν πραγματικό ενδιαφέρον για το εκλογικό σώμα..Υπάρχει όμως και μια άλλη πρόκληση. Εμφανίζεται διακριτικά μέσω της πλατφόρμας.

Εχουν νοήμα τα ανοικτά δεδομένα των εκλογών ; Τι εφαρμογές μπορούν να φτιάξουν οι ενδιαφερόμενοι και να βοηθήσουν στη διαμόρφωση πολιτικών και ευρύτερα την ψηφιακή οικονομία ; Το CandidateWatch θα υποστηρίξει τη διάθεση ανοικτών δεδομένων (opendata) που σχετίζονται με την εκλογική διαδικασία. Η τεχνολογική υποστήριξη θα γίνει με την χρήση των διαδικασιών τoυ framework “Oengine” της Crowdpolicy

Ο χρόνος για τη συγκεκριμένη δράση δεν είναι σύμμαχος της καινοτομίας —Η προσπάθεια όμως ξεκινησε πολυ δυναμικά και έχει εξίσου πολύ μέλλον!