Trumpi võim kõigub
Kajar Kase
1

Väga lihtsameelne ajupesuartikkel, mis põhineb usul, et pimesi võib usaldada infot, mida avaldavad kolm suurimat endise poliitilise establishmenti läbini korrumpeerunud propaganda-vaala:

Washington Compost, CNN / Clinton News Network ja NY Times. Kehvade kaotajatena ei oska endine poliit-kartell ja nende meediahoorad enam muud teha, kui Trumpi suunas tatti pritsida nii palju kui vähegi võimalik. Ajakirjandusest — mis peaks olema tasakaalustatud ja erapooletu — on nende kanalite puhul asi ikka väga kaugel.

Fake newsi tuleb sealt pidevalt — alates väitest, nagu oleks Trump eemaldanud valgest majast M.L. Kingi kuju või valetamine 20.01 Trumpi ametissevannutamise rahvaarvu kohta (avaldati pilt valge maja esisest, mis oli võetud mitu h enne tseremoonia algust) jne.. see nimekiri on pikk…

http://thefederalist.com/2017/02/06/16-fake-news-stories-reporters-have-run-since-trump-won/

Suur osa maailma massimeediast — sh ka ERR — leierdab päevast päeva ainult hüsteerilist anti-Trumpi retoorikat ja positiivset põhimõtteliselt ei kajasta.

Näiteks: Trump tegi töökohtade loomise ja tootmise riiki tagasi toomise suunal 1 nädalaga rohkem ära, kui Obama või Bush tegid aastatega (nende poliitika vastupidi soodustas seda, et tööstused riigist lahkuks). Trumpi läbirääkimistel USA suur-tööstuste juhtidega tehti 1. nädalaga selles suunas väga olulisi otsuseid. Kus oli massimeedia kajastus sellest? Piiridel korra majja loomine oleks ka nagu halb asi…

Markantsemad ajupesu näited on rämedad lambist väljamõeldud fašismi-vandenõuterooriad ja Trumpi võrdlemine Hitleriga. Anti-Trump propaganda massimeedias on nii mastaapne, et kannatab võrrelda N. Liidu “ajakirjandusega”.

Like what you read? Give Kaur Kareda a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.