Asbest attest aanvragen kan u bij ons doen voor bij de verkoop van uw woning, appartement, gebouw of gemene delen. U kan het rechtstreeks aanvragen op https://asbestattest-aanvragen.be/asbestattest-aanvragen/Een asbestattest aanvragen doe je bij ons. Een asbestattest is een document dat informatie geeft over de aanwezigheid en de toestand van asbest in een gebouw. Heb je een gebouw dat je wilt verkopen, maar dat dateert van voor 2001? Dan moet je weten of er asbest in zit. Asbest is een gevaarlijke stof die ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Daarom moet je een asbestattest hebben voordat je je gebouw aanbiedt aan een potentiële koper .

Om een asbestattest te krijgen, moet je een gecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie (ADI - Asbest Attest Aanvragen) aanstellen. Deze deskundige zal je gebouw inspecteren en een inventaris maken van alle materialen die asbest kunnen bevatten. Hij of zij zal ook de staat van het asbest beoordelen en advies geven over hoe je het veilig kunt beheren of verwijderen.

De asbestdeskundige zal je het asbestattest van de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) bezorgen. Dit attest is uniek voor elk gebouw en bevat een samenvatting van de inventarisatie, een risicobeoordeling en een actieplan. Een officieel asbestattest voor Vlaanderen kan je aanvragen bij Asbest Attest Aanvragen.Karel

Karel

Persoonsgecertificeerd en procesgecertificeerd asbestdeskundige bij AsbestAttest-Aanvragen.be