Inovace tu není pro srandu králíkům

To by tak hrálo, aby si každý inovoval jak se mu zachce. Pokud jste správně procesně řízená organizace, kterou mají manažeři pevně v rukou, inovujte zásadně podle těchto pravidel!

A pokud chcete skutečně vybudovat inovativní kulturu, stačí postupovat přesně opačně a chybám z tohoto seznamu se vyhnout.

Nedělej vlny

 • Vytvořte plán, který detailně zmapuje další inovační kroky na jeden nebo raději dva roky předem, ať víte, do čeho jdete.
 • Vytvořte procesy, které usměrní kreativní lidi tak, aby si všechno předem rozmysleli, detailně popsali a naplánovali. Pak už se jen stačí držet plánu.
 • Zjistěte, na čem vaše firma vždycky dokázala vydělat a opakujte to až do úplného zblbnutí. Jen rychleji, snadněji a efektivněji, prostě lean.
 • Pokud jste v pozici leadera trhu, nehrňte se do inovací a nechte je raději těm, kdo se vás snaží dohnat a pak je akvírujte.
 • Zaveďte dobře řízený inovační proces s pevně definovanými kroky. Lidé získají pocit, že můžou přicházet s nápady, ale ve skutečnosti si udržíte kontrolu nad tím, aby nechodili s každou nepodloženou hloupostí.

Hlavně bezpečně

 • Základem vaší inovační kultury musí být heslo “Hlavně bezpečně”. Ano, je dobré zkoušet nové věci, ale ujistěte se, že máte dobrý plán, nezasahujete do fungování firmy a hlavně si nechte všechno potvrdit, aby nikdo nemohl říct, že plýtváte penězi.
 • Minimalizace rizik je vždy na prvním místě.
 • Zavádění a vymýšlení inovací nesmí ohrozit utilizaci zdrojů, tak ať si na to každý dělá ve volném čase.
 • Hlavně se nepouštějte do zbytečných pokusů. Nejsme tu od toho, abychom pálili čas na hloupostech, ale abychom vydělávali peníze.
 • Odměňujte pouze úspěšné projekty a poznat úspěch chvíli trvá (někdy i hodně dlouho), takže odměny výplácejte po roce, dvou.
 • Nastavte systém, který včas odhalí a po trestá chyby a plýtvání časem.
 • Neinvestujte do projektů, kde není od začátku jasné ROI.
 • Náklady na inovace minimalizujte tím, že je budou lidé realizovat ve volném čase a pouze s využitím nástrojů, které jsou zdarma.

Řízená kreativita

 • Založte komisi pro inovace složenou ze zkušených manažerů, kteří každý nápad podrobí kvalitní kritice.
 • Jasně definujte, kdo jsou ideový vůdci a vizionáři, kteří přinášejí nové nápady. Ostatní mohou jejich nápady rozpracovat a dokončit.
 • Nebojte se shodit “cool” nápady ze stolu. Nechcete se přeci pouštět do nějakých startupových dobrodružství.

Vyrobte si talenty

 • Najímejte lidi podle osvědčených receptů. Vytvořte si seznam dovedností a osobních vlastností a berte pouze takové lidi, kteří odpovídají kompetenční matici. Věřte osvědčeným receptům.
 • Ujistěte se, že při návrhu inovací je dodržena politická korektnost a firemní hierarchie.
 • Povýšení a odměny patří těm, kteří se řídí procesy, vědí, kde je jejich místo a nedělají vlny.
 • Nenajímejte lidi jen proto, že jsou zrovna na trhu. Ujistěte se, že každého nově přijatého člověka opravdu potřebujete a máte pro něj jasně definované místo. Každý si na sebe musí vydělat.
Show your support

Clapping shows how much you appreciated Karel Holub’s story.