Vi måste agera eller bli omsprungna!
SpotifySE
49153

Vi måste agera eller bli omsprungna!

Ett öppet brev från Daniel Ek och Martin Lorentzon, grundare av Spotify

Good riddance, ingen behöver er..

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Kari Norén’s story.