ความทุกข์ที่ผูกไว้

“ทำไมคนนั้นต้องโพสรูปอวดว่าไปเที่ยว”
“ทำไมคนนี้ต้องอวดแฟนบน Facebook”

ทำไมคนนั้นต้องทำอย่างนี้ ทำไมคนนี้ต้องทำอย่างนั้น

ทำไม… ทำไม… ทำไม…

แล้วเราจะไปยุ่งกับเค้าทำไม ความร้อนรน รำคาญ ความทุกข์ใจมันก็ตกอยู่ที่เรานี่หละ

ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยรำคาญกับอะไรหลาย ๆ อย่างที่ผ่านหู ผ่านตา ในสังคมปัจจุบัน มีคำกล่าวหนึ่งที่ผมชอบมาก

“If you don’t like something, change it. If you can’t change it, change your attitude.”
Maya Angelou

ผมเคยรำคาญ… แผงลอยที่สีลม แต่ผมก็ไม่อยากจะมีเรื่องกับชาวบ้าน ผมก็เปลี่ยนความคิดตัวเอง ก็แค่เราไม่ซื้อ เดินก็หลบ ๆ เอา แค่นี้ก็น่าจะพอ

ผมเคยรำคาญ… คนเดินช้าที่ขวางทางตอนเดินที่ฟุตบาทสีลม แต่ก็ไม่อยากจะแหวกทาง อะ ก็ลองเดินช้าดู มันก็ไม่ได้จะแย่อะไร

ผมเคยรำคาญ… คู่รักหวานใส่กันในที่สาธารณะ จะไปเตือนเค้าก็ไม่อยากจะมีเรื่อง ก็ยินดีกับเค้าในใจก็แล้วกัน ที่เค้ามีความรัก อย่างน้อยมันก็ทำให้โลกนี้สวยงาม

อย่าให้ไปผูกความทุกข์ของเราไว้บนปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เลย โลกนี้มันยากพอแล้ว พยายามใช้ชีวิตง่าย ๆ กันเถอะ

Like what you read? Give Karn Sakulsak a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.