Merhabalar,

TSQL üzerinden Windows Komut Satırlarını nasıl çalıştıracağınızı anlatacağım.

Öncelikle kullanacağımız Stored Procedure ü tanıyalım

xp_cmdshell

xp_cmdshell { 'command_string' } [ , no_output ]

Özet geçecek olursak bu SP bizlere T-SQL üzerinden CMD komutları çalıştırmamıza ve parametrik olarak output değeri alıp almamıza olanak sağlıyor. Detaylı bilgi için Microsoft’un hazırladığı dokümanı inceleyebilirsiniz. bkz: xp_cmdshell

Öncelikle bu SP devre dışı ise etkileştirmemiz gerekiyor.

Aşağıda bulunan kod bloğunu çalıştırarak etkinleştirmeyi gerçekleştirmiş olacağız.

Execute sp_configure 'show advanced options',1;
GO
RECONFIGURE;
GO
Execute sp_configure 'xp_cmdshell',1;
GO
RECONFIGURE;
GO

Artık konfigürasyonumuz tamamlandığına göre örnek kullanımlara geçebiliriz.

xp_cmdshell Örnek Kullanımlar

EXEC xp_cmdshell 'REN "C:\Users\Hp\Desktop\Test Folder\LINQPad.exe" "LINQPad_Renamed.exe"',NO_OUTPUT;

EXEC xp_cmdshell 'copy "C:\Users\Hp\Desktop\Test Folder\LINQPad.exe" "C:\Users\Hp\Desktop"',NO_OUTPUT;

Örnek kullanımlardaki gibi cmd komutlarını dilediğiniz gibi çalıştırabilirsiniz.

İyi Çalışmalar…

Merhaba,

Sizlere Power BI üzerinde çok kullanışlı bir yöntemden bahsedeceğim.

Tooltip Page : Farenizin üzerine geldiği bileşenin çağıracağı bir sayfadır. Çağırılan sayfa ekranda kutu şeklinde görüntülenebilir ve içerisine normal bir Power BI tasarımında kullanmış olduğunuz Bar Chart, Card, Table , Matrix gibi görselleri kullanabilirsiniz.

Özetle örneklemek gerekirse müşteri tablonuz olduğunu…

Merhaba,

Sizlere D365 üzerinden veritabanına direkt erişmeden Veri Varlıkları aracılığıyla veri ile ilgili işlemlerin nasıl yürütüleceğini anlatmaya çalışacağım.

Microsoft, D365'in veritabanına doğrudan erişimine izin vermediği için Veri Varlığı kullanmak zorundayız. Temelinde C#, Java veya diğer nesne yönelimli dillerdeki gibi bir model oluşturuyoruz.

Hazırlamış olduğumuz Veri Varlıklarına isterseniz OData Feed ile…

Enes Kartal

Not net but .net developer.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store