Merhaba,

Sizlere Power BI üzerinde çok kullanışlı bir yöntemden bahsedeceğim.

Tooltip Page : Farenizin üzerine geldiği bileşenin çağıracağı bir sayfadır. Çağırılan sayfa ekranda kutu şeklinde görüntülenebilir ve içerisine normal bir Power BI tasarımında kullanmış olduğunuz Bar Chart, Card, Table , Matrix gibi görselleri kullanabilirsiniz.

Özetle örneklemek gerekirse müşteri tablonuz olduğunu düşünün, müşteri tablonuzdaki herhangi bir müşterinin üstüne farenizi sürüklediğinizde o müşteriyle ilgili satış verilerini gösterebilirsiniz.

Nasıl Yapılır ?

Excel’de test verisi oluşturarak başladım, siz geliştirmek istediğiniz rapora göre alanları belirleyebilirsiniz.

Şemam şu şekilde ;

Image for post
Image for post

İlk sayfama müşteri listesini ve istediğim alanları ekliyorum.


Merhaba,

Sizlere D365 üzerinden veritabanına direkt erişmeden Veri Varlıkları aracılığıyla veri ile ilgili işlemlerin nasıl yürütüleceğini anlatmaya çalışacağım.

Microsoft, D365'in veritabanına doğrudan erişimine izin vermediği için Veri Varlığı kullanmak zorundayız. Temelinde C#, Java veya diğer nesne yönelimli dillerdeki gibi bir model oluşturuyoruz.

Hazırlamış olduğumuz Veri Varlıklarına isterseniz OData Feed ile erişebiliyorsunuz. Bunun için öncelikle OData Feed API konfigüre edilmiş olmalı. Eğer konfigüre edilmiş ise “https://www.sirketiniz.operations.dynamics.com/data” URL’i üzerinden erişebilir, PowerApps veya PowerBI’dan kolayce erişebilirsiniz.

Veri Varlığı Nasıl Oluşturulur ?

Örnek bir proje açıyoruz

Projemize sağ tıklayıp Add->New Item veya CTRL+Shift+A kombinasyonu ile yeni bir Veri Varlığı (Data Entity) nesnesi ekliyoruz. Isimlendirmeyi belirli bir yapıda yaparsanız ileride…


Merhaba,

Microsoft Power Automate ile Outlook üzerinden işlemler yapma hakkında bilgi paylaşımında bulunacağım. Umarım siz değerli okurlara faydası olur.

Akış Oluşturma

Öncelikle Power Automate üzerinden sisteme giriş yapın.

Image for post
Image for post

Sol taraftaki menü üzerinden Create sekmesini açın.

Enes Kartal

Not net but .net developer.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store