Dzisiaj rozmawiałam ze swoją koleżanką, która mieszka na stałe w Szwecji i usilnie stara się ze swoim mężem o dziecko. Do tej pory każda ich próba się nie udawała. Dzisiaj mi powiedziała, że podejrzewa, że jest w ciąży, bo od rana ma mdłości. Pytała mnie o to, jaki moim zdaniem test ciążowy będzie najdokładniejszy. Pomimo że uważam, iż nigdy nie ma 100% pewności, poleciłam jej ten poradnik, http://zielonysloik.pl/jaki-test-ciazowy/ uważam, że w bardzo prosty sposób wszystko wyjaśnia.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.