Kiedy nauczyć dziecko pływać?

Wrócę trochę jeszcze do tematu dzieci, a mianowicie ostatnio jakoś gadałam z koleżanką na temat nauki pływania małych dzieci. W jakim wieku Waszym zdaniem powinno się uczyć dziecko pływać? Niektórzy zalecają, aby już 2 miesięczne dziecko brać na basen i rozpocząć naukę.Dlaczego tak należy robić? Bo tylko we wczesnych miesiącach życia dziecko nie boi się wody.Niektóre mamy nawet chcą rodzić w wodze, w nadziei, że wtedy ich noworodek nauczy się pływać.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.